przewodniczący rady i wiceprzewodnicząca podczas sesji zdalnej

W czwartek, 31 marca odbyła się XLII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas sesji radni m.in. podzielili środki przyznane z PFRON-u na wsparcie osób niepełnosprawnych, przyjęli Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na lata 2022-2026 oraz Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2022-2026. Omówione zostały także działania samorządu powiatowego na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Podczas czwartkowej sesji rady powiatu radni podjęli łącznie 9 uchwał, wśród których określili tegoroczne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego w kwietniu 2022 r.

18 marca br. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie przedstawicieli francuskiej organizacji pozarządowej AIMA ze Starostą Skarżyskim oraz Członkami Zarządu Powiatu, pracownikami Starostwa zaangażowanymi w działania pomocowe oraz Komendantem Powiatowym Policji w Skarżysku-Kamiennej. Temat rozmów dotyczył podjęcia współpracy skarżyskiego samorządu powiatowego z francuskim stowarzyszeniem, na rzecz pozyskiwania pomocy humanitarnej. Efektem spotkania było podpisanie

zarząd powiatu i przedstawiciel firmy brytyjskiej - spotkanie

Powiat skarżyski nawiązał współpracę z brytyjską firmą „Valefresco fine pro duce”, która zaprasza uchodźców z Ukrainy do przyjazdu do Anglii i oferuje bezpieczne zakwaterowanie, pomoc i przyjazne miejsce do pracy. Firma Valefresco zajmuje się produkcją szklarniową sałat, pomidorów oraz warzyw orientalnych na terenie hrabstwa Worcestershire. W środę, 30 marca przedstawiciele zarządu powiatu skarżyskiego starosta Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska, członkowie Katarzyna Bilska i Adam Ciok

przewodniczący rady Jacek Jeżyk

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 31 marca 2022 roku o godz. 11.00 w trybie zdalnym odbędzie się XLII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Przebieg obrad będzie można śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i

Podkategorie