Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego w grudniu 2020r.

Dyżur nocny rozpoczyna się o godz. 21:00 i trwa do godz. 8:00 dnia następnego.

1 grudnia 2020   Apteka „Codzienna” ul. Krasińskiego 20 (41) 389-60-60
2 grudnia 2020   „Nasza Apteka” ul. Piłsudskiego 21 (41) 252-80-36
3 grudnia 2020   Apteka ul. Metalowców 5 (41) 252-15-09
4 grudnia 2020   Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 (41) 252-45-48
5 grudnia 2020   „Nasza Apteka” ul. 1-go Maja 65 (41) 251-60-22
6 grudnia 2020   Apteka „Przyjazna” ul. 1-go Maja 55 (41) 252-81-26
7 grudnia 2020   „Apteka Polska” ul. 1-go Maja 34 (41) 251-43-44
8 grudnia 2020    Apteka

W czwartek, 26 listopada w sposób zdalny odbyła się XXVI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Radni zapoznali się z raportem o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2019/2020 oraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. Podjęli także dziewięć uchwał.

Zanim jednak radni przystąpili do obrad przewodniczący rady Jacek Jeżyk poinformował o kolejnych rozstrzygnięciach w

Zarząd Powiatu Skarżyskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie oceny wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej. W konsultacjach uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Powiatu Skarżyskiego. Konsultacje odbędą się od 3 do 10 grudnia 2020 r. We wskazanym terminie mieszkańcy mogą zgłaszać swoje ewentualne uwagi i sugestie poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod jeden z adresów:

Kolejna partia materiałów ochronnych zakupionych za ponad 3,5 mln zł przez powiat skarżyski w ramach projektu „Stop koronawirusowi – przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom pandemii COVID – 19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” przekazywana jest w tym tygodniu do kolejnych gmin i części jednostek powiatowych. Jak zaznacza sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz środki wydawane są partiami tak jak spływają od dostawców wyłonionych w przetargach. – W tym tygodniu przekazujemy materiały ochrony

obrady zdalnej sesji rady powiatu skarżyskiego (zdjęcie archiwalne)

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 26 listopada 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXVI w kadencji Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, sesja przeprowadzona zostanie w sposób zdalny. Przebiegu obrad można śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego 

Podkategorie