DSC 0376

W czwartek, 19 grudnia podczas XVI w kadencji sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2020 rok oraz wieloletnią prognozę finansową powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035. Obie uchwały, jak i możliwość sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej powiatu skarżyskiego na 2020 rok otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Starosta Artur Berus dziękując radnym za uchwalenie budżetu powiatu na 2020 r

Starosta Skarżyski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczenia używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów. Opinię w powyższej sprawie można wyrazić wypełniając ankietę internetową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2020 r.

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego www.skarzysko.powiat.pl zakładka: Konsultacje społeczne – Wypowiedz się!

Ankietę można

DSC 0373

We wtorek 17 grudnia br. Starosta Skarżyski Artur Berus w obecności Członka Zarządu Powiatu Tadeusza Bałchanowskiego oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzaty Miller, przekazali na ręce Pana Rafała Piwowarczyka, Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Skarżyskiego, zakupione umundurowanie (50 czapek, 50 koszulek i 42 pary spodni).

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Skarżyskiego powołana została uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego. Jej członkowie prowadzą

DSC 0007 copy

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuję, że 19 grudnia 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XVI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
  4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji w dniu 31.12.2019 (wtorek) zmianie ulegają godziny pracy Kasy oraz Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

W dniu 31.12.2019 r. Kasa Starostwa Powiatowego czynna będzie do godz. 11.00, natomiast Wydział Komunikacji i Transportu przyjmować będzie klientów do godz. 13.00.

Ponadto informujemy, że w wigilię 24.12.2019 r. Kasa Starostwa czynna będzie do godz. 11.30.

Podkategorie