Zgodnie z terminem zakończyła się przebudowa drogi powiatowej numer 0441T w miejscowości Mroczków, gmina Bliżyn. W czwartek, 14 listopada przedstawiciele powiatu skarżyskiego – wicestarosta Anna Leżańska, członek zarządu Tadeusz Bałchanowski i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż wzięli udział w odbiorze końcowym inwestycji. Przebudowa drogi w Mroczkowie sfinansowana została przy udziale środków pozyskanych z Programu Funduszu Dróg Samorządowych oraz z budżetów samorządów - Powiatu

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r." 

Powiat skarżyski w 2020 r. do realizacji zadania publicznego, objętego niniejszym konkursem przeznacza dwa punkty:

  1. punkt zlokalizowany w

11 listopada 2019r. obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.

Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Stamtąd uroczystym pochodem, który prowadziła klasa mundurowa z  Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, poczty sztandarowe, harcerze i harcerki oraz mieszkańcy powiatu przemaszerowali ulicą Legionów na Skwer Solidarności pod Pomnik Bojowników

Jeszcze w tym roku ruszy budowa II etapu ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej. We wtorek 12 listopada w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego - starosta Artur Berus, członek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż podpisali i przekazali wykonawcy umowę na realizację inwestycji. Budowę ul. Ponurego wykonywać będzie wyłoniona w drodze przetargu firma budowlana Budromost ze Starachowic.

- Kilka

Co dla różnych pokoleń oznacza słowo Niepodległość? Zapraszamy do obejrzenia międzypokoleniowej sondy, przygotowanej przez Powiat Skarżyski z okazji 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Podkategorie