starosta i kierownik oddziału obok nowego łózka porodowego

Oddział położniczo - ginekologiczny Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej może pochwalić się nowoczesnym łóżkiem porodowym. Sprzęt zakupiony za dotację przekazaną przez samorząd powiatu skarżyskiego w wysokości 36 tys. zł trafił już na salę porodową skarżyskiego szpitala, gdzie w ubiegłym roku odebrano blisko 800 porodów. Statystyki pokazują, że z roku na rok coraz więcej pacjentek, jako miejsce urodzenia dziecka, wybiera oddział położniczo- ginekologiczny Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej.

Dotację w wysokości 36 tys. zł przekazał szpitalowi samorząd powiatu skarżyskiego. Dotacja decyzją rady powiatu została przyznana z budżetu powiatu z przeznaczeniem na zakup łóżka porodowego Freya z uchwytem

DZIEŃ OSÓB STARSZYCH 1 copy

Treść życzeń

Zarząd i Rada Powiatu Skarżyskiego składa

wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia

z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

Niech zdrowie Państwu służy,

a dojrzały wiek niech będzie czasem aktywnym,

pełnym pasji i możliwości realizacji życiowych planów.

Życzymy Państwu pomyślności

i wiele optymizmu na przyszłość.

Aby każdy dzień Waszego życia

był pełen ludzkiej troski i życzliwości.

Starosta Skarżyski

Artur Berus

Przewodniczący Rady

Powiatu 

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 dostrzegając rosnące potrzeby zdrowotne w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego i braku możliwości w samodzielnym radzeniu sobie w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami, inspirowani aktualnymi problemami społecznymi systematycznie poszerzamy zakres swoich usług oraz obszary prowadzonych terapii, w związku z tym informujemy Państwa, że udzielamy świadczeń w ramach kontraktu z NFZ w Poradni Leczenia

Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego w październiku 2021 r.

przewodiczący rady powiatu prowadzi sesję zdalną

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 30 września 2021 roku o godz. 11.00 w sposób zdalny odbędzie się XXXVI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Przebieg sesji można będzie śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i

Podkategorie