DSC 0019

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuję, iż 26 marca 2020 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XIX w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 25.03.2020):

Liczba osób objętych kwarantanną domową – 294

Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 55

Liczba osób objętych kwarantanną zamkniętą – 4

Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w powiecie skarżyskim - 4

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego działający w Powiecie Skarżyskim informuje, że wszyscy pacjenci z oddziału neurologicznego Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej są przewożeni do

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego działający w Powiecie Skarżyskim, informuje, że wpłynęła ostateczna tura wyników testów na obecność koronawirusa, przeprowadzonych u pacjentów i personelu Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Dodatni wynik\potwierdzono u kolejnej osoby z personelu szpitala.

Łącznie obecność koronawirusa stwierdzono u 7 osob - 5 pacjentów i 2 osób z personelu.  

Apelujemy o spokój i rozwagę. Prosimy również, aby

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego działający w Powiecie Skarżyskim, informuje, że wpłynęły kolejne wyniki testów na obecność koronawirusa, przeprowadzonych u pacjentów i personelu Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Dodatnie wyniki potwierdzono u kolejnych dwóch osób. Dotyczą one jednego pacjenta i jednej osoby z personelu.

Apelujemy o spokój i rozwagę. Prosimy również, aby ograniczyć wyjścia z domu i przestrzegać obowiązujących

Szanowni Państwo,

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego działający w Powiecie Skarżyskim, informuje, że wpłynęły częściowe wyniki testów na obecność koronawirusa, przeprowadzonych u pacjentów i personelu oddziału neurologicznego Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Na podstawie przeprowadzonych badań zakażenie koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych wykazane zostało u 4 pacjentów.

Z przykrością informujemy, że jeden Pacjent, u którego potwierdzono

Podkategorie