Starosta Powiatu Skarżyskiego Jerzy Żmijewski informuje, że w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, pierwsza w kadencji sesja odbędzie się 22 listopada 2018 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej starostwa powiatowego ul. Plac Floriański 1.

Porządek I sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

  1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
  2. Wręczenie przez Przewodniczącego

DSC 5611

W czwartek 15 listopada symbolicznym przecięciem wstęgi oddano do użytku przebudowaną ul. Zagórską w Suchedniowie. Inwestycja o wartości blisko 2 mln 200 tys. złotych zrealizowana została przez Powiat Skarżyski w partnerstwie z czterema podmiotami - Województwo Świętokrzyskie, Miasto i Gminę Suchedniów, Nadleśnictwo Suchedniów oraz prywatną firmę MAXOL Sp z o.o. z Suchedniowa. Starosta Jerzy Żmijewski dziękując wszystkim za dobrą współpracę przy realizacji tak oczekiwanej przez mieszkańców

DSC 5287

W czwartek 15 listopada obył się odbiór końcowy ul. Iłżeckiej - drogi powiatowej w gminie Skarżysko-Kościelnej na trasie Skarżysko-Kamienna – Mirzec przebudowanej w ramach projektu  „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec - etap I”. Roboty obejmowały kompleksową przebudowę półtorakilometrowego odcinka drogi wraz z poszerzeniem jezdni, wykonaniem pobocza i budową chodnika z betonowej kostki brukowej. W ramach przedsięwzięcia przebudowano także skrzyżowanie

W środę 14 listopada w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej na wniosek Zarządu Powiatu odbyła się LII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. Radni podjęli pięć uchwał, które dotyczyły głównie drobnych zmian w tegorocznym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2035, przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi na uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz o

W środę 14 listopada w Zespole Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku-Kamiennej, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyła się uroczysta akademia. Młodzież specjalnie z tej okazji przygotowała pod kierunkiem nauczycielki Joanny Zagajnej-Wiatr spektakl pod tytułem „Drogi Polaków do niepodległości”. Spektakl, który ukazał ważne momenty historii Polski takie jak odzyskanie niepodległości, II wojna światowa, powstanie warszawskie czy czasy Solidarności był

Podkategorie