W piątek 31 maja wicestarosta Anna Leżańska i członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska wzięły udział w Dniu Sportu zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Bliżynie. Impreza odbywała się z okazji Dnia Dziecka pod hasłem "Aktywni dla Kryspina". Bohaterem wydarzenia był Kryspin Bąk, uczeń IV klasy szkoły, który jest po przeszczepie serca. W akcję zebrania funduszy na intensywny turnus rehabilitacyjny dla Kryspina, aby mógł samodzielnie się poruszać i spełnić swoje największe marzenie jakim jest

Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego w czerwcu 2019 roku.

Dyżur nocny rozpoczyna się o godz. 21:00 i trwa do godz. 8:00 dnia następnego.

CZERWIEC 2019

Data

Dzień

Nazwa apteki

Adres apteki

Telefon

1 czerwca 2019

So

Apteka

ul. Rejowska 54

(41) 251-42-00

2 czerwca 2019

N

Apteka „Plus”

ul. Sokola 50

(41) 278-46-45

3 czerwca 2019

Pn

Apteka

Publikacja2 copy

Zarząd Powiatu Skarżyskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu jak również pracowników jednostek samorządowych zajmujących się współpracą z trzecim sektorem, na szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych „Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań.”

Szkolenie odbędzie się 7 czerwca o godz. 9.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w

W czwartek 30 maja członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Adam Ciok pogratulował i wręczył dyplomy wraz z nagrodami zwycięskim drużynom oraz uczestnikom X Międzyszkolnego Ekologicznego Biegu Patrolowego. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie "Nasze Pogorzałe" i Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. prof. W. Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował starosta Artur Berus.

Już po raz dziesiąty uczniowie trzecich klas szkół podstawowych z powiatu skarżyskiego

- Razem możemy więcej - mówił podczas środowej sesji rady powiatu skarżyskiego (29 maja) starosta Artur Berus dziękując Wójtom i Radnym gmin Bliżyn oraz Łączna za przekazane dotacje na przebudowę dróg powiatowych w Mroczkowie i Podzagnańszczu, Wojewodzie Świętokrzyskiemu za przyznane promesy na te drogi oraz Pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych za merytoryczne przygotowanie wniosków. Radni podczas IX sesji jednogłośnie wprowadzili do budżetu powiatu m.in. środki przyznane z Funduszu Dróg

Podkategorie