DSC 6007

We wtorek, 4 grudnia w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej odbył się, pod patronatem honorowym starosty skarżyskiego Artura Berusa, VII Powiatowy Konkurs Gastronomiczny "Indyk na różne sposoby". Pierwsze miejsce i Puchar Starosty Skarżyskiego zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach. W imieniu samorządu powiatowego laureatom konkursu pogratulował oraz wręczył nagrody członek zarządu Tadeusz Bałchanowski.

W konkursie udział wzięło 7 szkół

DSC 5877

W poniedziałek 3 grudnia br. Małgorzata Nosowicz naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym uczestniczyła w konferencji poświęconej zagrożeniom związanym z wirusem HIV, zorganizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamennej. Uczestniczyli w nim uczniowie skarżyskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Powiat Skarżyski reprezentowała naczelnik Wydziału Zdrowia i

plakat

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach informuje, że są wolne stanowiska dla osób, które nie pełniły służby wojskowej i chcą ochotniczo odbyć służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych.

I turnus w terminie: 07.01 – 26.04.2019 r.

II turnus w terminie: 06.05 – 23.08.2019 r.

III turnus w terminie: 02.09 – 20.12.2019 r.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach, ul. Wesoła 29,
tel.: 501 516 920, 261 174 712, 261 174

W czwartek 29 listopada br. odbyła się II w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas obrad radni wybrali Starostę Skarżyskiego, którym został Artur Berus. Wybrano również na Wicestarostę Annę Leżańską oraz dwoje Członków Zarządu Powiatu: Katarzynę BilskąTadeusza Bałchanowskiego.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk. Po stwierdzeniu kworum, radni przyjęli porządek obrad oraz protokół pierwszego posiedzenia. Następnie starosta V kadencji Jerzy Żmijewski przedstawił

1

W poniedziałek 26 listopada br. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej odbyło się otwarcie ofert, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej Nr 8 Warszawa–Kraków i skomunikowania

Podkategorie