DSC 0456

Już w najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 0588T w miejscowości Podzagnańszcze w gminie Łączna. To kolejna droga, którą realizować będzie powiat skarżyski w ramach pozyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycję razem z samorządem powiatu współfinansowanć będzie gmina Łączna. W środę 5 czerwca w Władze Powiatu Skarżyskiego podpisały umowę z wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem Robót Drogowych ze Starachowic.

DSC 0370

Ponad 916 tysięcy złotych kosztować będzie przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w miejscowości Mroczków, gmina Bliżyn. W środę 5 czerwca w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej w obecności Zarządu Powiatu Skarżyskiego podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji. Zakończenie inwestycji planowane jest na 15 listopada 2019 roku.

Przebudowa drogi powiatowej numer 0441T w miejscowości Mroczków, gmina Bliżyn sfinansowana zostanie z trzech źródeł - z Programu Funduszu Dróg Samorządowych

DSC 0435

We wtorek 4 czerwca w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej odbyła się debata społeczna ph. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców w powiecie skarżyskim. W debacie samorząd powiatu skarżyskiego reprezentowali starosta Artur Berus, radny Zbigniew Miernik oraz przedstawiciel Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego inspektor Jacek Krzepkowski. Spotkanie z mieszkańcami poprowadzili Komendant Powiatowy Policji insp

DSC 0399

W minioną środę 29 maja w sali herbowej starostwa powiatowego odbyło się IV posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego. Zgodnie z przyjętym planem pracy w zakresie wspierania działań na rzecz tworzenia rozwoju i usprawnienia opieki lekarskiej nad seniorami obrady zdominowała tematyka związana z powiatową służbą zdrowia.

Gościem posiedzenia był dyrektor szpitala powiatowego Leszek Lepiarz, który odpowiadał na pytania seniorów dotyczące sytuacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Seniorzy

W sobotę 1 czerwca już po raz XVI w auli Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej odbyła się impreza charytatywna pt. "Podziel się sercem", z której dochód zostanie przeznaczony na letni wypoczynek podopiecznych "Przystani". Wydarzenie zorganizowane z inicjatywy przyjaciół Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowaczych "Przystań 1" i "Przystań 2" w Skarżysku-Kamiennej - Polskiego Korpusu Drużyn Strzeleckich i Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych odbyło się pod

Podkategorie