Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego działający w Powiecie Skarżyskim, informuje, że przeprowadzane są kolejne badania na obecność koronawirusa, u osób ze Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Dziś, 27 marca br. dodatni wynik został potwierdzony u pracownika szpitala.

To już 9 osoba, u której wykazano zakażenie koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Apelujemy o spokój i rozwagę. Prosimy również, aby ograniczyć wyjścia

W czwartek, 26 marca zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym odbyła się zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego XIX sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. To pierwsza sesja rady powiatu skarżyskiego, która odbyła się w okresie ogłoszenia w Polsce stanu epidemii. Sesja ta ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, odbyła się z minimalną ilością osób oraz z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. W posiedzeniu udział wzięło 11 radnych. Zgodnie z porządkiem obrad radni

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 27.03.2020, na godz. 10.00):

Liczba osób objętych kwarantanną domową – 354

Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 47

Liczba osób objętych kwarantanną zamkniętą – 11

Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 - 5

Do dnia 27.03.2020 do godziny 10:00 przebadano 156 osób w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.

  • W statystyce uwzględnione są wyłącznie osoby z terenu powiatu skarżyskiego.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego działający w Powiecie Skarżyskim, informuje, że przeprowadzane są kolejne badania na obecność koronawirusa, u osób ze Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Dodatni wynik został potwierdzony u następnej osoby z personelu szpitala.

Apelujemy o spokój i rozwagę. Prosimy również, aby ograniczyć wyjścia z domu i przestrzegać obowiązujących zaleceń.

Starosta Skarżyski

Artur Berus

Podkategorie