Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 15.09.2020, godz. 14.00), według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

 • Liczba aktywnych zakażeń SARS-CoV-2 - 37
 • Liczba aktualnie występujących ogniskach epidemicznych - 0
 • Liczba osób poddanych kwarantannie - 55
 • Liczba osób poddanych kwarantannie instytucjonalnej - 9
 • Liczba osób objętych nadzorem epidemicznym - 164
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 - 160
 • Liczba ozdrowieńców – 114
 • Liczba zgonów - 9

(Jeden zgon dotyczy mieszkańca powiatu szydłowieckiego i został wykazany w statystykach tego powiatu)

We wtorek, 15 września w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert na ogłoszony przetarg związany z realizacją rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 14.09.2020, godz. 14.00), według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

 • Liczba aktywnych zakażeń SARS-CoV-2 - 36
 • Liczba aktualnie występujących ogniskach epidemicznych - 0
 • Liczba osób poddanych kwarantannie - 67
 • Liczba osób poddanych kwarantannie instytucjonalnej - 5
 • Liczba osób objętych nadzorem epidemicznym - 164
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 -

W sobotę, 12 września na Wykusie odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy Jana Piwnika „Ponurego” i Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. Spotkanie wykusowe co roku gromadzi wiele osób przedstawicieli samorządów, służb mundurowych, żołnierzy, leśników, harcerzy i środowiska patriotyczne oraz liczne poczty sztandarowe. W uroczystości wziął udział członek zarządu Tadeusz Bałchanowski, który w imieniu władz samorządu powiatu skarżyskiego złożył wiązankę kwiatów.

Podkategorie