W czwartek 30 maja członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Adam Ciok pogratulował i wręczył dyplomy wraz z nagrodami zwycięskim drużynom oraz uczestnikom X Międzyszkolnego Ekologicznego Biegu Patrolowego. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie "Nasze Pogorzałe" i Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. prof. W. Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował starosta Artur Berus.

Już po raz dziesiąty uczniowie trzecich klas szkół podstawowych z powiatu skarżyskiego

- Razem możemy więcej - mówił podczas środowej sesji rady powiatu skarżyskiego (29 maja) starosta Artur Berus dziękując Wójtom i Radnym gmin Bliżyn oraz Łączna za przekazane dotacje na przebudowę dróg powiatowych w Mroczkowie i Podzagnańszczu, Wojewodzie Świętokrzyskiemu za przyznane promesy na te drogi oraz Pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych za merytoryczne przygotowanie wniosków. Radni podczas IX sesji jednogłośnie wprowadzili do budżetu powiatu m.in. środki przyznane z Funduszu Dróg

We wtorek, 28 maja przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego - starosta Artur Berus, członek zarządu Tadeusz Bałchanowski, radny Roman Wojcieszek, sekretarz Małgorzata Nosowicz oraz naczelnicy, kierownicy i pracownicy starostwa powiatowego wzięli udział w Mszy św. w intencji Samorządowców, która odprawiona została w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. Podczas homilii ks. Mariusz Parszewski mówił o władzy i jej roli w społeczeństwie. Podkreślił, że samorządowcy do pełnienia swych funkcji są

życzenia dzień samorzadu2019 copy

Podkategorie