Tradycyjne dzielenie się opłatkiem, ciepłe słowa i życzenia z kolędami w tle – tak było w dzisiaj 21 grudnia podczas spotkania wigilijnego władz powiatu skarżyskiego z pracownikami starostwa a następnie z przedstawicielami władz gmin Bliżyna, Łącznej, Skarżyska-Kamiennej, Skarżyska Kościelnego i Suchedniowa oraz dziennikarzami lokalnych mediów.

Wigilię z pracownikami starostwa rozpoczęto od odczytania fragmentu Ewangelii św. Łukasza - Narodzenie Jezusa. Ewangelię odczytał naczelnik Wydziału

Cztery komisje - Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będą pracować w radzie powiatu VI kadencji. Radni podczas czwartkowej sesji (20 grudnia) wybrali przewodniczących i członków tych komisji, zapoznali się z raportem o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2017/2018 oraz podjęli łącznie 12 uchwał.

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2019 w zakresie kultury, kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

REGULAMIN KONKURSU

Rozdział I
RODZAJE, ZAKRES I FORMY REALIZACJI ZADAŃ

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego
w zakresie kultury, kultury

W środę 19 grudnia starosta Artur Berus uczestniczył w wigilii pracowników Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej. Uroczystość, w której licznie wzięli udział pracownicy całego Szpitala była doskonałą okazją do złożenia życzeń, jak również podziękowania personelowi za trud pracy, którą wykonuje każdego dnia.

Dyrektor Leszek Lepiarz życzył pracownikom zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku. Podziękował także

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamiennej otrzymał nowy pojazd dla swoich podopiecznych. W środę 19 grudnia władze powiatu skarżyskiego - starosta Artur Berus i członek zarządu Katarzyna Bilska, przy udziale dyrektora oddziału świętokrzyskiego PFRON Andrzeja Michalskiego uroczyście przekazały samochód Ośrodkowi. W uroczystości uczestniczyli także radny powiatu Adam Ciok, naczelnik Wydziału Edukacji Jerzy Krawczyk, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz wychowankowie

Podkategorie