1

W dniach 3-4 kwietnia starosta skarżyski Artur Berus uczestniczy w XXV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich. Podczas obrad plenarnych m.in. zostaną przedłożone projekty uchwał w sprawach zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, przyjęcia budżetu ZPP na rok 2019 oraz założeń do programu działania ZPP na 2019 r. Panel dyskusyjny poświęcony natomiast będzie zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponadto w trakcie obrad dniu 4 kwietnia Prezes NFZ przedstawi

DSC 8438

Od pierwszego kwietnia rozpoczęły się prace związane z pozimowym sprzątaniem dróg powiatowych. Porządkowaniem ulic na terenie powiatu skarżyskiego zajmuje się firma "Trans" S.C. ze Skarżyska-Kamiennej, która wygrała przetarg na realizację tego zadania. Prace rozpoczęto od osiedla Dolna Kamienna. Obecnie trwa sprzątanie ulic 3-go Maja, 1-go Maja, Żurawiej i Towarowej.    

W najbliższych dniach planowane jest uprzątnięcie kolejnych ulic powiatowych na terenie miasta

W czwartek 28 marca odbyła się VII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas sesji radni podjęli 8 uchwał w tym ważną uchwałę dla środowiska osób niepełnosprawnych, która określa tegoroczne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Radni delegowali także swoich przedstawicieli do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku. Ponadto zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia za 2018 rok oraz raportem z

Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego w kwietniu 2019 roku.

Dyżur nocny rozpoczyna się o godz. 21:00 i trwa do godz. 8:00 dnia następnego.

KWIECIEŃ 2019

Data

Dzień

Nazwa apteki

Adres apteki

Telefon

1 kwietnia 2019

Pn

„Nasza Apteka”

ul. Sokola 30

(41) 251-10-90

2 kwietnia 2019

Wt

Apteka

ul. Rejowska 54

(41) 251- 42-00

3 kwietnia 2019

Gościem specjalnym czwartkowej (28 marca) sesji Rady Powiatu Skarżyskiego była mistrzyni olimpijska Justyna Salwa, zawodniczka Klubu Olimpiad Specjalnych „Tornado” ze Skarżyska-Kamiennej. Justyna, jako jedyna reprezentantka powiatu skarżyskiego i województwa świętokrzyskiego na Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odniosła ogromny sukces zdobywając trzy złote medale i jeden brązowy w czwórboju gimnastycznym. W czasie sesji sportsmence

Podkategorie