Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Zarząd Powiatu Skarżyskiego przeznacza na realizację wspomnianych zadań środki finansowe w wysokości ogółem 6000 zł (słownie: sześć tysięcy

DSC 0002

W środę, 8 stycznia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyły się „Jasełka” w wykonaniu pacjentów Oddziału, którzy zaprezentowali historię narodzenia Jezusa przeplataną wspólnym śpiewaniem kolęd. Jasełka wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, dostarczyły przyjemnych wrażeń i wzruszeń. Gośćmi wydarzenia byli starosta Artur Berus, dyrektor SPZOZ Leszek Lepiarz, rodziny pacjentów oraz kierownictwo i personel ZOL.

- Z przyjemnością przyjąłem Państwa

We wtorek, 7 stycznia w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyło się otwarte spotkanie w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczenia używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Skarżyskiego - przewodniczący rady Jacek Jeżyk, członek zarządu Adam Ciok, sekretarz Małgorzata Nosowicz i naczelnik Wydziału Ochrony

Od Nowego Roku Powiat Skarżyski w celu przyznawania dotacji w ramach otwartych konkursów ofert jak również w trybie tzw. „małych grantów” wykorzystuje elektroniczny generator wniosków eNGO. Zachęcamy stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Skarżyskiego do zarejestrowania się w generatorze.

Elektroniczny generator wniosków eNGO to bardzo intuicyjny program, do którego działania wystarczy dostęp do Internetu oraz dowolna przeglądarka internetowa. Aby móc wnioskować o środki Powiatu

DSC 0003 copy

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej czynnie włączyło się w akcję charytatywną na rzecz 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. We wtorek, 7 stycznia urząd starostwa otrzymał od Fundacji WOŚP upoważnienie na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy oraz specjalną puszkę, która będzie wystawiona w Biurze Obsługi Interesanta od wtorku 7 stycznia br. do piątku, 10 stycznia do godz. 15.00. Zarząd Powiatu Skarżyskiego zachęca pracowników starostwa, klientów urzędu oraz wszystkich mieszkańców

Podkategorie