Spotkanie opłatkowe samorządowców u biskupa radomskiego

W piątek, 10 stycznia w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe biskupa radomskiego JE ks. biskupa Henryka Tomasika z samorządowcami z obszaru diecezji. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z czterech województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Gościem wydarzenia był Starosta Skarżyski Artur Berus.

W ramach tegorocznego spotkania odprawiono nabożeństwo, po którym

W czwartek, 9 stycznia w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyła się konferencja „Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę”, zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej. W spotkaniu, którego celem było przekazanie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej lub rozwój firm, uczestniczyło blisko 50 przedstawicieli instytucji publicznych i

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” przy ul. Równoległej w Skarżysku-Kamiennej mają nowy samochód. Uroczyste przekazanie i poświecenie 17 osobowego autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej odbyło się w czwartek 9 stycznia symbolicznym przecięciem wstęgi. Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele zarządu powiatu skarżyskiego – starosta Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska i członek zarządu Adam Ciok. Powiat Skarżyski dofinansował

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w zakresie kultury. Zarząd Powiatu Skarżyskiego przeznacza na realizację wspomnianych zadań środki finansowe w wysokości ogółem 28.000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych). Warunkiem

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury fizycznej.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w zakresie kultury fizycznej. Zarząd Powiatu Skarżyskiego przeznacza na realizację wspomnianych zadań środki finansowe w wysokości ogółem 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące

Podkategorie