Przewodniczący rady Jacek Jeżyk i wiceprzewodnicząca Bożena Bętkowska podczas obrad

Radni powiatu skarżyskiego podczas XXXI zdalnej sesji, która odbyła się w czwartek, 25 marca dokonali m.in. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Decyzją zarządu PFRON w 2021 roku do osób niepełnosprawnych z powiatu skarżyskiego trafi blisko 3,5 mln zł, z czego ponad 2,1 mln zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu skarżyskiego, a kwota ponad 1,2 mln zł została rozdzielona na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Zgodnie z uchwałą podjętą na czwartkowej sesji największą pozycję wydatków ze środków PFRON w roku 2021 stanowi

zdjęcie przewodnika turystycznego

W dniu 22 marca 2021 odbył się konkurs promujący najnowszy produkt promocyjny Starostwa Powiatowego, jakim jest Przewodnik Turystyczny Powiatu Skarżyskiego pt. „Z widokiem nie tylko na góry”. Aby stać się posiadaczem publikacji wystarczyło zadzwonić do Starostwa Powiatowego i wykazać się znajomością szlaków biegnących przez Powiat Skarżyski i znać lokalizację atrakcji turystycznych znajdujących się w poszczególnych gminach. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy telefony

przewodniczący rady Jacek Jeżyk prowadzi obrady zdalnej sesji

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 25 marca 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, obrady prowadzone będą w sposób zdalny. Przebieg sesji można będzie śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

Projekt porządku obrad

Dr n. med.  Małgorzata Fudala, kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej została, jako pierwsza i jedyna w Polsce, wyróżniona Nagrodą Spirit of Excellence przyznawaną, przez Europejską Organizację Udarową, za ogromne zaangażowanie w proces optymalizacji opieki udarowej. W piątek, 19 marca przedstawicielka ESO Angels Awards przy udziale dyrekcji szpitala, władz powiatu skarżyskiego i pracowników oddziału uroczyście wręczyła laureatce

Zarząd Powiatu Skarżyskiego zaprasza do składania wniosków.

1. W związku z realizacją przez Powiat Skarżyski projektu: „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zarząd Powiatu w Skarżysku-Kamiennej zaprasza podmioty, o których mowa w pkt 2 do składania wniosków o

Podkategorie