"PARASOL" – pod taką nazwą rozpoczyna działalność wielobranżowa spółdzielnia socjalna. Założyło ją sześcioro bezrobotnych osób z powiatu skarżyskiego korzystając z wsparcia finansowego udzielonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Spółdzielnia oficjalnie rozpocznie działalność w marcu. Ale już dziś uwadze mieszkańców powiatu skarżyskiego polecamy usługi świadczone przez spółdzielnię.


Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, opieka nad dziećmi, usługi fizjoterapeutyczne, remontowo-budowlane i kompleksowego sprzątania – to oferta spółdzielni socjalnej „PARASOL”. Do korzystania z usług spółdzielni zachęcali dziś na konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej jej prezesi: Magdalena Imiela i Krzysztof Parszewski. Obecność prezesów spółdzielni w starostwie nie była przypadkowa. Spółdzielnia powstała przy wsparciu merytorycznym, a przede wszystkim finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Kwota przekazana na założenie spółdzielni wyniosła blisko 85 tys. zł i przeznaczona będzie przede wszystkim na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności narzędzi, maszyn i urządzeń. W tym roku po raz pierwszy urząd pracy zdecydował się zabezpieczyć środki dla osób bezrobotnych zainteresowanych prowadzeniem spółdzielni socjalnej. Jest to kwota w wysokości 280 tys. zł. Starosta skarżyski Michał Jędrys zaznaczył, że władze powiatu skarżyskiego są mocno zainteresowane wspieraniem tzw. ekonomii społecznej. Zdaniem starosty oprócz tradycyjnych form aktywizacji osób bezrobotnych, takich jak staże, prace interwencyjne czy roboty publiczne warto wprowadzać nowe metody przywracania osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy.

Bardzo się cieszę, że w tym roku podjęliśmy wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej decyzję o wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej i stworzyliśmy warunki do ich powstawania. Takie inicjatywy będziemy wspierać udzielając dotacji, ale także pomocy merytorycznej i doradczej przy zakładaniu spółdzielni socjalnych. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy przeprowadzą osoby chętne do założenia spółdzielni socjalnej przez proces tworzenia firmy. Deklarujemy współpracę na każdym etapie prowadzenia spółdzielni. Rozwinięcie ekonomii społecznej jest dziś dla władz publicznych realną szansą na zminimalizowanie bezrobocia. Dlatego władze powiatu skarżyskiego mówią TAK dla ekonomii społecznej – komentował starosta Michał Jędrys.

Spółdzielnia „PARASOL” wystartuje w marcu po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wtedy też spółdzielcy będą mogli starać się w Powiatowym Urzędzie Pracy o refundację składek ubezpieczeniowych. Swoją siedzibę mieć będzie w budynku Spółdzielni Inwalidów SIMKO przy ul. 1-go Maja 99. Spółdzielnia utrzymywać się będzie z wypracowanych zysków dzielonych po równo pomiędzy członków spółdzielni. Dlatego teraz najważniejszym wyzwaniem przed spółdzielcami jest pozyskanie i utrzymanie klientów, odbiorców swoich usług. Członkowie liczą, że konkurencyjne ceny i bardzo dobra jakość świadczonych usług pozwolą utrzymać się na rynku dłużej niż wynikające z umowy 12 miesięcy.

   
Spółdzielnie socjalne w województwie świętokrzyskim to wciąż nowatorskie podejście do aktywizacji osób bezrobotnych. Obecnie działa ich tylko 7. Jak zaznaczył dyrektor PUP w Skarżysku-Kamiennej w powiecie skarżyskim wśród osób bezrobotnych zainteresowanie prowadzeniem spółdzielni socjalnej jest coraz większe. Na obecną chwilę jest już 20 kolejnych osób chętnych do założenia takiego przedsiębiorstwa. W połowie marca ruszy druga edycja szkolenia, podczas którego wszyscy zainteresowani dowiedzą się, jak założyć spółdzielnię socjalną – zapowiada dyrektor Roman Białek.

Still003Still008Still009Still011Still013Still021Still024Still025Still026Still029Still032
Still036Still046Still050Still052Still059