W związku z publikacją w dniu wczorajszym, czwartek 2013-02-07 na portalu informacyjnym Skarzysko24.pl materiału pt.: “Starosta chwalił się uzyskaniem dofinansowania, którego...nie pozyskano” publikujemy odpowiedź na powyższy materiał, która została również przesłana redaktorowi naczelnemu portalu.

Skarżysko-Kamienna, dn. 08.02.2013 r.
KM.0520.06.2013 r.


Pan
Konrad Wikarjusz
Redaktor Naczelny
Portalu Informacyjnego
Skarzysko24.pl


Zacznę od stwierdzenia, że jest dla nas sprawą oczywistą, że portalowi informacyjnemu Skarzysko24.pl przy podejmowaniu tematów dotyczących powiatu już od dawna brakuje bezstronności, rzetelności, uczciwości i poczucia odpowiedzialności za treści, które publikuje. Portal Skarzysko24.pl stał się miejscem, gdzie brutalnie atakuje się i obraża władze powiatu, w tym Starostę Skarżyskiego i jego współpracowników. Materiały o powiecie najczęściej mają wydźwięk negatywny i nastawione są na dyskredytowanie w oczach opinii publicznej władz powiatu. Mam wrażenie, że robienie szumu wokół spraw związanych z powiatem jest ulubionym zajęciem osób publikujących teksty i komentarze na portalu, a dzień bez ataku na Starostę jest dniem straconym. Już od dawna mamy świadomość, że na portalu Skarzysko24.pl nie obowiązują żadne standardy dziennikarskie, rządzi perfidia i manipulacja. Najlepszym tego przykładem jest wczorajszy materiał pt.: „Starosta chwali się dofinansowaniem, którego…nie pozyskano”. Już pierwsze zdanie tego tekstu podszyte typowym dla tego portalu sarkazmem „Miał być wielki (wręcz historyczny) sukces – wyszło jak zwykle” nie pozostawia wątpliwości, że będzie to kolejna próba marginalizowania osiągnięć władz powiatu i manipulacja faktami. Mam wrażenie, że dla portalu Skarzysko24.pl, każda wiadomość o sukcesach i osiągnięciach władz powiatu jest złą wiadomością. Ale faktom oczywistym nie da się zaprzeczyć i w tym roku – niezależnie od tego, czy podoba się to, czy nie redakcji portalu - na pewno ruszy ogromne przedsięwzięcie drogowe, jakim jest remont ul. 3-go Maja i ul. Pięknej. Zapewniam Państwa, że jeszcze nie raz będziemy o tym mówić i informować na stronie internetowej powiatu skarżyskiego o przebiegu inwestycji. W przypadku remontów tych ulic śmiało i bez ukrywanej skromności możemy mówić o sukcesie władz powiatu, ale także o sukcesie mieszkańców. Nareszcie poprawi się komfort jazdy kierowców w tej części miasta. Powstanie bardzo nowoczesny układ komunikacyjny, a zaniedbywana przez lata dzielnica dzięki inwestycji ma szansę na rozwój społeczno-gospodarczy. To w naszym przekonaniu jest sukces, z którego należy się cieszyć, a nie kwestionować, jak robi to portal Skarzysko24.pl.


Nie zgodzę się też ze stwierdzeniem o wprowadzaniu w błąd opinii publicznej w kwestii dofinansowania ul. Pięknej. Na konferencji prasowej, 6 listopada 2012 r. Starosta na podstawie zatwierdzonej 30 października 2012 r. przez wojewodę świętokrzyskiego wstępnej listy rankingowej miał prawo informować o tym, że projekty powiatu objęte zostały dofinansowaniem. Październikowa lista rankingowa - w związku z wprowadzonymi zmianami w udzielaniu dotacji dla jst na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych w ramach NPPDL – została zaktualizowana nową wstępną listą rankingową dopiero 4 stycznia 2013 r. Proszę zatem wskazać, kiedy po tej dacie (mówię o 4 stycznia) informowaliśmy opinię publiczną o uzyskaniu przez powiat skarżyski dotacji na remont ul. Pięknej? Odpowiem, że taka sytuacja nie miała miejsca. Dowód? Proszę bardzo. 17 stycznia 2013 r. w TV DAMI (nie ma o tym wzmianki w Pana artykule) ukazała się wypowiedź Starosty Michała Jędrysa, w której wyraźnie podkreśla, że tylko jedna inwestycja powiatowa (ul. 3-go Maja) otrzymała dofinansowanie. Natomiast ul. Piękna znalazła się na 16 miejscu w rankingu, co nie gwarantuje dofinansowania. Tak brzmiała wypowiedź Starosty Skarżyskiego w TV DAMI.

Na koniec pragnę zauważyć, że ul. Piękna nie miała szczęścia w tym rankingu, ponieważ przy ocenie merytorycznej zabrakło dosłownie kilku punktów do otrzymania dotacji. Te punkty można było uzyskać, gdybyśmy do wniosku dołączyli porozumienie z gminą Skarżysko-Kamienna o współfinansowaniu zadania. Niestety ze strony gminy nie było woli współpracy w tym zakresie. Brak dotacji z NPPDL na ul. Piękną nie oznacza jednak, że powiat zrezygnował z jej remontu. Inwestycja będzie realizowana w tym roku, a środki na ten cel pochodzić będą z budżetu powiatu skarżyskiego.

Tak więc jeszcze w tym roku powiat skarżyski odda do użytku mieszkańcom i kierowcom nowoczesny układ komunikacyjny obejmujący ulice 3-go Maja i Piękną w Skarżysku-Kamiennej. W tym miejscu pragnę zapewnić, że dołożymy starań, by obydwie inwestycje zakończyły się sukcesem i przyniosły satysfakcję przede wszystkim mieszkańcom.


Małgorzata Nosowicz
Rzecznik Prasowy
Starostwa Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej