Starosta Michał Jędrys w wywiadzie dla TV DAMI podsumował miniony rok. Mówił o sukcesach obecnego zarządu powiatu i o tym, co udało się zrealizować. Nie ukrywał też momentów trudnych, z którymi musiały zmierzyć się w minionym roku władze powiatu. Mimo to, zdaniem starosty Jędrysa ogólny bilans roku jest pozytywny.

Starosta Michał Jędrys rozmowę z TV DAMI rozpoczyna od osiągnięć władz powiatowych w ubiegłym roku. Do sukcesów zaliczył dwie inwestycje drogowe, na które od wielu lat oczekiwali mieszkańcy. Pierwsza z nich to remont ul. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, druga to przebudowa drogi powiatowej Sadek – Kierz Niedźwiedzi w gminie Skarżysko Kościelne. Zdaniem starosty ubiegły rok pod względem inwestycji był rokiem dobrym. Zakończono zakrojoną na szeroką skalę termomodernizację budynków należących do powiatu skarżyskiego. W ramach tej inwestycji wykonano m.in. ocieplenie i remont elewacji Szpitala Powiatowego wraz z częściową wymianą dachu. Ważną inwestycją, którą powiat skarżyski realizował po raz pierwszy była budowa nowoczesnego kompleksu boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Jak zauważył starosta dzięki tej inwestycji udało się rozbudować i unowocześnić bazę sportową należącą do powiatu.

Rozmowa dotyczyła także wydarzeń i spraw trudnych, z którymi w roku 2012 musiał zmierzyć się zarząd powiatu. Starosta nie ukrywał, że takie krytyczne sytuacje miały miejsce dwukrotnie w roku ubiegłym. Po raz pierwszy na wiosnę, gdy wybuchł konflikt z lekarzami spowodowany wprowadzeniem programu naprawczego w szpitalu i po raz drugi pod koniec lipca, gdy radni głosowali wniosek o odwołanie starosty. Konflikt z lekarzami udało się wyjaśnić i zakończyć, a wniosek grupy radnych opozycyjnych ostatecznie został odrzucony w głosowaniu. Większość radnych uznała go za nieuzasadniony.

Starosta pytany o plany na nowy rok mówi, że będzie to kolejny rok wytężonej pracy. Przede wszystkim kontynuować należy rozpoczęte w szpitalu działania porządkujące sytuację finansową tej placówki. Zdaniem starosty te działania przynoszą już pierwsze efekty, o czym świadczy wynik finansowy szpitala za ubiegły rok. Wynik ten jest co prawda w dalszym ciągu ujemny i wyniósł 700 tys. zł na minusie. Ale w porównaniu do lat ubiegłych, kiedy to szpital odnotowywał straty w wysokości 5-6 mln zł, widać dużą poprawę. Zdaniem starosty wiele uwagi i pracy kosztować będzie dalsze porządkowanie spraw związanych z oświatą w powiecie skarżyskim. Starosta zapowiada też kolejne inwestycje. Przede wszystkim ruszy remont ul. 3-go Maja i ul. Pięknej w Skarżysku-Kamiennej. Dzięki inwestycji powstanie obwodnica towarowa, która usprawni  ruch samochodowy i będzie też wpływać na ożywienie gospodarcze całej dzielnicy Dolna Kamienna.

To nie wszystkie plany zarządu powiatu na 2013 rok. O szczegółach starosta skarżyski Michał Jędrys mówi w dzisiejszym wydaniu Skarżyskiego Kalejdoskopu w TV DAMI. Zapraszam do obejrzenia wywiadu w telewizji oraz do przesłuchania fragmentów rozmowy ze starostą, które zamieszczamy poniżej.

DSC 7337
DSC 7339
DSC 7341
DSC 7338