Według wstępnych informacji Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w roku 2013 na aktywizację osób bezrobotnych przeznaczy ponad 12 mln zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to kwota wyższa o blisko 1,5 mln zł – informuje starosta Michał Jędrys.

Więcej pieniędzy na staże, dotacje na działalność gospodarczą i refundacje dla pracodawców doposażenia stanowisk pracy – tak wyglądają najważniejsze priorytety w działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej na 2013 r. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu urząd planuje wydać ponad 12 mln zł. Środki te pochodzić będą z dwóch źródeł: Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. W tej chwili urząd dysponuje już kwotą w wysokości ponad 6,4 mln zł, którą stanowią środki Funduszu Pracy przyznawane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Z tej kwoty najwięcej, bo aż 2,5 mln zł Powiatowy Urząd Pracy planuje przeznaczyć na refundacje dla pracodawców doposażenia stanowisk pracy, a blisko 1,8 mln zł na organizacje staży u pracodawcy. W tym roku po raz pierwszy o wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej. Na ten cel urząd ze środków Funduszu Pracy zabezpieczył 280 tys. zł, co umożliwi przekazanie dotacji dla 20 osób.

Z kolei z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Teraz praca” urząd planuje pozyskać na aktywizację bezrobotnych 5,8 mln zł. Środki te w wysokości 2,1 mln zł zostaną przeznaczone na staże oraz na podjęcie działalności gospodarczej, w tym przypadku urząd planuje przeznaczyć ok. 3,6 mln zł. Łącznie środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolą zaktywizować ponad 1 500 osób bezrobotnych z powiatu skarżyskiego.

Na cieszące się szczególnym zainteresowaniem osób bezrobotnych i pracodawców formy aaktywizacji czyli staże, dotacje na uruchomienie firmy oraz refundacje kosztów wyposażenia  stanowiska pracy będą podobnie jak w ubiegłym roku realizowane na zadach konkursowych. W 2013 r. przewidziano 5 naborów wniosków w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec i wrzesień. Pozostałe formy aktywizacji w 2013 r. będą realizowane na dotychczasowych zasadach, tj. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację danej formy. 

O planach Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej rozmawiano na konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym, w której uczestniczyli starosta Michał Jędrys, członek zarządu powiatu Stanisław Dymarczyk, dyrektor PUP Roman Białek, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Bogusław Ciok i przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Wojciech Markiewicz. Podczas konferencji dziennikarze pytali także w jaki sposób samorządy terytorialne mogą wpływać na zmniejszenie poziomu bezrobocia i od czego to zależy. Starosta Michał Jędrys zauważył, że jest to ściśle związane z rozwojem gospodarczym i powstawaniem nowych firm, ale w tym temacie dużo większe kompetencje i możliwości posiadają gminy. Tworzenie klimatu sprzyjającego pobudzeniu przedsiębiorczości, który zależy m.in. od wysokości podatków lokalnych i dostępności terenów inwestycyjnych - to zadanie gminy. Na urzędach pracy spoczywa jedynie łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywizację osób bezrobotnych – zauważył starosta Jędrys.

DSC 7211
DSC 7212
DSC 7215
DSC 7218
DSC 7220
DSC 7222