W dniach 5-8 listopada Zarząd Województwa Świętokrzyskiego będzie prowadził konsultacje społeczne projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 w formule seminariów powiatowych.

Spotkanie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji organizacji pozarządowych, uczelni oraz przedsiębiorców z terenu powiatów: ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego odbędzie się 6 listopada br. o godz. 12.30 w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Akademickiej 12, blok B, Aula nr 2.

Seminarium ma charakter spotkania otwartego. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane cele i kierunki rozwoju województwa do roku 2020 oraz zostaną zarysowane główne obszary interwencji z uwzględnieniem wstępnie zidentyfikowanych specjalizacji regionalnych.

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego jako współorganizator konsultacji zaprasza do udziału w seminarium wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju Regionu Świętokrzyskiego.