logo-as-200x80.pngPowiat  skarżyski, konecki i starachowicki - to jednostki samorządu terytorialnego, których opisy dobrych praktyk realizowanych w ramach projektu partnerskiego „As w samorządzie”,  przygotowanego w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości SP. z o. o w Starachowicach, znalazły się w publikacji MAC pn.  „Modernizacja administracji samorządowej w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – dobre praktyki”.

Raport zawiera najlepsze projekty, wybrane spośród przykładów pojawiających się wśród wielu urzędów uczestniczących w projekcie, które dzięki wsparciu finansowemu  z Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskały szansę realizacji. Reprezentują one ciekawy materiał warty upowszechnienia oraz stosowania.  Stanowią one przykłady działań modernizujących te obszary funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, które należy uznać za najbardziej znamienne i istotne z punktu widzenia samorządu, jako organizacji zaspokajającej potrzeby wspólnot lokalnych. Prezentują także szeroki  wachlarz usprawnień, jakie można wdrożyć w jednostce samorządu terytorialnego.

Poniżej prezentujemy link do tej publikacji i zachęcamy Państwa do jej przeczytania.

przykłady dobrych praktyk