26 września  starosta skarżyski Michał Jędrys  gościł  delegację w skład, której wchodzili  przedstawiciele poszczególnych gmin szwedzkich. W spotkaniu uczestniczyli  także przewodniczący rady powiatu skarżyskiego Eugeniusz Cichoń, wicestarosta Waldemar Mazur, a także członkowie zarządu powiatu: Katarzyna Bilska, Stanisław Dymarczyk i Zenon Nowakowski.
Wizyta Szwedów w powiecie skarżyskim została zrealizowana w ramach szwedzkiego projektu pn. "RAMP", którego celem jest nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy miastami szwedzkimi w celu rozwiązywania lokalnych problemów. Delegacja przyjechała do "naszego powiatu" na zaproszenie Jarosława Tarasińskiego  sekretarza Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.  Goście ze Szwecji byli niezwykle zainteresowani spotkaniem z lokalnymi władzami powiatu skarżyskiego, wymiana doświadczeń  w sferze funkcjonowania samorządów, a także zakres obowiązków i  zadań, jakie mają w gestii samorządy  w dużej mierze były przedmiotem dyskusji.  Szwedzi otwarcie mówili o problemach, jakie dotykają ich kraj. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest brak wykształconej młodej kadry, która mogłaby wejść na rynek pracy. Przytoczone zostały liczby, okazuje się, że 25 % młodych Szwedów kończy edukację na tzw. "ogólniaku" i nie zamierza kontynuować nauki w celu zdobycia konkretnego zawodu, a także nie zamierza zakładać własnej działalności, co w konsekwencji przyczynia się do wzrostu bezrobocia  wśród młodych ludzi.
Na zakończenie starosta skarżyski podsumował spotkanie  podczas, którego poruszone zostały tak niezwykle istotne i trudne tematy. Starosta zadeklarował także chęć podpisania porozumienia  partnerskiego pomiędzy powiatem, a przedstawicielami władz ze Szwecji. Wspomniał także, że jego działania są nakierowane na  wdrążanie nowoczesnych rozwiązań, a także nawiązanie współpracy z innymi krajami tj. Ukrainą, Mołdawią, Białorusią i Niemcami.
Delegacja szwedzka na zakończenie pobytu  została zaproszona  przez  Jarosława Tarasińskiego  na kolację  do  kompleksu sportowo –rekreacyjnego pn. „Kombinat Formy”, który znajduje się przy ul. Rejowskiej 99 w Skarżysku-Kamiennej. Goście mieli okazję zobaczyć niezwykle nowoczesne, przestronne  wnętrze obiektu, w którym mieści się min.  kręgielnia i kilkanaście dużych sal wyposażonych w specjalistyczny sprzęt sportowy. Na zakończenie  goście zostali zaproszeni na uroczystą kolację podczas, której podziękowali staroście skarżyskiemu Michałowi Jędrysowi  i organizatorowi ich pobytu Jarosławowi Tarasińskiemu.

DSC 2905

DSC 2891DSC 2892DSC 2893DSC 2899DSC 2902DSC 2903DSC 2905DSC 2908DSC 2916DSC 2919DSC 2922

DSC 2926