Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej w ciągu najbliższych trzech lat chce rozwijać profesjonalną opiekę zastępczą nad dzieckiem kładąc szczególny nacisk na zwiększenie liczby rodzin zastępczych w powiecie. Temu celowi ma służyć przyjęty na ostatniej sesji Rady Powiatu „Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie skarżyskim”.

Zdaniem większości psychologów miejscem, w którym dziecko rozwija się najlepiej jest rodzina i dom. Tam dziecko znajduje ciepło, miłość, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa. Niestety nie każde dziecko ma na tyle szczęścia, by taką rodzinę i taki dom posiadać. Wtedy pomoc i opiekę znajduje najczęściej w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej (tzw. zorganizowana opieka instytucjonalna). Ale to nie jedyne rozwiązanie. W ostatnim czasie dużo mówi się o rodzinnej opiece zastępczej, jako tej, która stanowi najlepszą namiastkę prawdziwego domu. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są; rodzina zastępcza spokrewniona, rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zawodowa i rodzinny dom dziecka. Niestety w dalszym ciągu rodzinna opieka zastępcza nie jest wystarczająco rozwinięta, także w powiecie skarżyskim. W ciągu trzech lat ma się to zmienić, a to dzięki realizowanemu Programowi Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim. Zakłada on m.in. promocję idei rodzicielstwa zastępczego, pozyskanie i przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, organizowanie szkoleń dla już istniejących rodzin zastępczych, udzielanie porad specjalistycznych – prawnych, psychologicznych, socjalnych oraz inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia dla tych rodzin.

Jak podkreśla starosta Michał Jędrys – o efektach wdrażania programu można będzie mówić za trzy lata, ale nie ukrywa, że sam jest zwolennikiem rozwoju rodzinnej opieki zastępczej. Chciałby, aby w powiecie takich rodzin zastępczych, gdzie dziecko znajdzie ciepło i szansę na normalne dorastanie, było jak najwięcej.

pcpr-01

pcpr-04