Zgodnie z zasadą jawności gospodarowania środkami publicznymi podajemy do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za pierwsze półrocze 2012 r. Jak informuje skarbnik powiatu Monika Gębska wynika z niej, że wykonanie budżetu za ten okres zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 5 487 929, 10 zł.

Slajd1Slajd2Slajd3Slajd4Slajd5Slajd6Slajd7Slajd8Slajd9Slajd10