24 lipca starosta skarżyski Michał Jędrys wziął udział w spotkaniu informacyjnym „Przykłady Dobrych Praktyk” zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy i Akademię Przedsiębiorczości w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia projektu „Moja mała firma”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu uczestniczyli także Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Roman Białek, Prezes Akademii Przedsiębiorczości Michał Zatorski, a także koordynator wspomnianego projektu Dorota Gębska.
Podczas konferencji głos zabrał starosta skarżyski Michał Jędrys, który podkreślił, że tego rodzaju projekty są szansą dla kreatywnych i pracowitych osób, które mają pomysł i odważą się założyć własną firmę. Podkreślał, że oprócz środków finansowych, jakie projekt zakłada bardzo ważne jest także wsparcie i pomoc specjalistów współpracujących z realizatorami projektu, którzy służą fachową wiedzą.
Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli także przedsiębiorcy, którzy będąc bezrobotnymi wzięli udział w projekcie, założyli własną działalność i nadal szczęśliwie ją prowadzą, a wśród nich są: Sylwia Piwowarska właścicielka Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „CELINE”- Salonu Mody Ślubnej, Katarzyna Bułka prowadząca firmę „Błysk”, Anna Kucper, której firma „Lejdis” oferuje usługi kosmetyczne i SPA, a także Maciej Wesołowski prowadzący MAC-ART. Studio-zajęcia artystyczne.
Projekt „Moja mała firma” skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych z terenu Powiatu skarżyskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które posiadają minimum wykształcenie ponadgimnazjalne i myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. Nabór do projektu prowadzony jest od 23.07.2012 r. do 03.08.2012 r.
Kwota dotacji, jaką można uzyskać biorąc udział w projekcie to maksymalnie 40 000, 00 zł. Dodatkowo, osoby, które uzyskają  dotacje, będą także otrzymywały przez 6 miesięczny kwotę 1300 zł na wydatki związane z prowadzeniem działalności.
Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, udzielane są w skarżyskim oddziale Akademii Przedsiębiorczości Sp.zo.o. i w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Regulamin udziału w projekcie dostępny jest na stronach internetowych www.ap.org.pl i www.pupskarzysko.pl

MJ0 1882

MJ0 1914

MJ0 1910

MJ0 1884MJ0 1886

MJ0 1917

MJ0 1889MJ0 1894MJ0 1904MJ0 1907MJ0 1932

MJ0 1906