W związku z dużym zainteresowaniem prowadzonymi naborami wniosków i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów PUP w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane osoby na konsultacje, które dotyczyć będą sposobu wypełniania wniosków w najbliższym IV naborze.

Konsultacje odbędą się w dwóch turach:
I. Dla Pracodawców – w sprawie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

TERMIN: 24 lipca 2012 r. godzina 13.00
MIEJSCE: Sala Dolna Klubu Pracy w budynku PUP przy ul. 1 Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej (wejście od strony ul. Pięknej);

II. Dla Osób Bezrobotnych – w sprawie wniosków o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje)

TERMIN: 25 lipca 2012 r. godzina 13.00
MIEJSCE: Sala Dolna Klubu Pracy w budynku PUP przy ul. 1 maja 105 w Skarżysku-Kamiennej (wejście od strony ul. Pieknej).

PUP w Skarżysku-Kamiennej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych wnioskodawców.