Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z przeprowadzką zmieniła się siedziba urzędowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Nowy adres to pl. Floriański 1, p. 33 (na parterze budynku).

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenta, bezpłatnego poradnictwa i wytaczania powództw na rzecz konsumenta.

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony praw i interesów konsumentów,
3) udzielanie pomocy konsumentom w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu,
4) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania antymonopolowego,
5) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania w sprawach naruszania zbiorowych interesów konsumentów,
6) wnioskowanie o nałożenie kary grzywny na przedsiębiorców naruszających przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
7) składanie wniosków w sprawie stanowienia lub zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
8) prowadzenie edukacji konsumenckiej,
9) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji