Starosta skarżyski Michał Jędrys wziął udział w konferencji podsumowującej projekt „Społeczny Potencjał”, który realizował świętokrzyski oddział Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Konferencję otworzył sekretarz Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Jarosław Tarasiński. Następnie rozpoczęła się część wykładowa poświęcona ekonomii społecznej. Jako pierwszy głos zabrał Grzegorz Małkus – z-ca prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej, który mówił na temat wspierania podmiotów ekonomii społecznej na poziomie lokalnym. Z kolei wystąpienie starosty skarżyskiego – Michała Jędrysa dotyczyło partnerstwa lokalnego w kontekście rozwoju trzeciego sektora. Kolejnym punktem było podsumowanie rezultatów projektu ”Społeczny Potencjał” – przez Ninę Woźniak ze ŚZW PKPS. Podczas konferencji głos zabrała także Anna Trelińska, która mówiła o wdrożeniu i wykorzystaniu w praktyce modelu franczyzy społecznej z terenu Szwecji. Natomiast kwestie dotyczące finansowania podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie Ekobanku przedstawił Dominik Treliński. Nie zabrakło też przykładów dobrych praktyk. Mówiła o nich Katarzyna Cukierska – prezes Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturowych.

DSC 0266DSC 0268DSC 0269DSC 0270DSC 0271DSC 0274DSC 0278DSC 0282DSC 0287