Powiat skarżyski będzie współpracował z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych i ma na celu rozwiązywanie problemów ograniczających udział tych osób w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

niepelnosprawni 2


Porozumienie o przystąpieniu do programu podpisali w ubiegłym tygodniu w Kielcach starosta skarżyski Michał Jędrys i wicestarosta Waldemar Mazur. Dzięki programowi osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie

  • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  • zakupu urządzeń lektorskich,
  • zakupu urządzeń brajlowskich,
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
  • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z serwisem technicznym.

Ponadto w ramach programu możliwe jest dofinansowanie kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B oraz pobytu dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.

Aby otrzymać środki finansowe z programu „Aktywny samorząd” osoby niepełnosprawne z terenu powiatu skarżyskiego muszą złożyć stosowny wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej, gdzie będzie prowadzony nabór, a następnie weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków.

Dzięki programowi stworzone zostały dogodniejsze dla osób niepełnosprawnych warunki ubiegania się o dofinansowanie z PFRON. Dotychczas złożenie wniosku wiązało się bowiem z wizytą w wojewódzkim oddziale Funduszu, co dla wielu osób niepełnosprawnych oznaczało często uciążliwy wyjazd poza miejsce swojego zamieszkania. Teraz, gdy do programu coraz liczniej przyłączają się samorządy powiatowe dalekie wyjazdy nie będą już konieczne. Urzędy przyjmujące wnioski od osób niepełnosprawnych o dofinansowanie np. zakupu wózka inwalidzkiego (o napędzie elektrycznym) będą znajdowały się w powiatach, czyli znacznie bliżej miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W powiecie skarżyskim - tak, jak już mówiliśmy - będzie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Poprzez przystąpienie do programu samorządy lokalne mogą aktywniej pomagać i działać na rzecz osób niepełnosprawnych.  W tym roku PFRON na realizację programu „Aktywny samorząd” w całym kraju przeznaczy 115 mln złotych.