Fundacja „Daj Szansę” pozyskała na najbliższy rok szkolny blisko 80 tys. zł. Ponad 59 tysięcy złotych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz 20 tys. złotych z Fundacji Batorego. Większość pozyskanych środków Fundacja przeznaczy na stypendia dla młodzieży z terenu powiatu skarżyskiego.

logo daj szansę i FIO

W tym roku po raz pierwszy „Daj Szansę” wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na stypendia w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). I tu Fundacja odniosła sukces – otrzymała bowiem środki w wysokości 59 tys. zł na realizację zadania pod nazwą „Stypendia Twoją – Szansą”. W ramach tego zadania Fundacja będzie mogła przyznać 36 stypendiów naukowo-socjalnych po 150 zł miesięcznie dla młodzieży, która nie ukończyła 18 lat oraz zorganizować 2 koncerty charytatywne. Fundacja w programie FIO, zadanie „Stypendia Twoją – Szansą” realizować będzie w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

Po raz kolejny Fundacja „Daj Szansę” będzie mogła przyznać w nadchodzącym roku szkolnym także stypendia z Programu Żaczek w ramach współpracy z Fundacją Stefana Batorego. Na ten cel „Daj Szansę” pozyskała 20 tys. zł.

Ale to nie koniec sukcesów pracy ostatnich miesięcy Fundacji.           

Jak podkreśla Władysława Kuźnia Prezes Fundacji „Daj Szansę” wszystkie działania Fundacji prowadzone są z myślą o umożliwieniu kształcenia umiejętności i talentów, zdolnej lecz niezamożnej młodzieży z terenu powiatu skarżyskiego. Fundacja obok pozyskiwania środków na stypendia i pomoc materialną stara się także rekomendować swoich stypendystów do projektów realizowanych na terenie całej Polski i jak się okazuje nie bez sukcesów.

Nasza Fundacja rekomendowała tegorocznych maturzystów do programu „Rozwiń Skrzydła”. I tu także mamy sukces my jako Fundacja, a także nasi stypendyści, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom naukowy wśród młodzieży z całej Polski. Na 10 możliwych miejsc dla tegorocznych maturzystów z całego kraju, aż 4 stypendystów rekomendowanych przez „Daj Szansę” ma szansę (jeśli dostanie się na zadeklarowane studia na uczelnie państwowe) otrzymać stypendia po 630 zł miesięcznie w ramach programu „Rozwiń Skrzydła”, a dwoje otrzyma stypendium rekrutacyjne i możliwość ubiegania się o stypendium na liście rezerwowej. Ponadto jedna nasza stypendystka otrzyma promesę stypendium z Funduszu Iwony Winiarskiej-Feleszko. Warunkiem otrzymania stypendium w wysokości 500 zł miesiecznie jest podjęcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim – podkreśla prezes W. Kuźnia.  

Należy także wspomnieć, iż w tym roku Fundacja „Daj Szansę” pozyskała 4 tys. zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” powierzonego przez Prezydenta Miasta Skarżyska, na „Promowanie uzdolnionej młodzieży poprzez organizację koncertów i wystawy osiągnięć stypendystów”.