Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń informuje, iż 11 kwietnia 2012 r. o godz. 15.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 odbędzie się XIX w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.


Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.
4. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu.