Zakończył się remont blisko 700 m odcinka ul. Żeromskiego w Majkowie (gmina Skarżysko Kościelne). Wczoraj z udziałem władz powiatu skarżyskiego i gminy Skarżysko Kościelne odbyło się uroczyste otwarcie ulicy. Inwestycję sfinansowały powiat skarżyski i gmina Skarżysko Kościelne.


Uroczystość odbyła się przed Szkołą Podstawową w Majkowie, a wzięli w niej udział samorządowcy powiatu skarżyskiego i gminy Skarżysko Kościelne. Władze powiatu reprezentowali starosta Michał Jędrys, wicestarosta Waldemar Mazur oraz Stanisław Dymarczyk i Zenon Nowakowski – członkowie Zarządu. Obecny był wójt gminy Zdzisław Woźniak, a także radni obydwu samorządów: przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Cichoń, Anna Leżańska i Stanisław Czubak – radni powiatowi oraz Paweł Wiatr – przewodniczący Rady Gminy Skarżysko Kościelne i Alicja Pasis – wiceprzewodnicząca. Wśród uczestników czwartkowej uroczystości byli także: Zbigniew Celski – poprzedni wójt gminy, Mieczysława Miernik – sołtys Majkowa, Jan Wąsowski – sołtys Michałowa, Danuta Jasiewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Majkowie, ks. Tadeusz Urbańczyk – proboszcz tamtejszej parafii oraz Grzegorz Adamus – prezes firmy BUDROMOST, która wykonała remont.

Jak podkreślił starosta Michał Jędrys, przebudowa ul. Żeromskiego to udana inwestycja. Za kwotę ok. 980 tys. zł. wyremontowany został blisko 700 m odcinek drogi, utwardzono pobocza, wykonano chodnik o szerokości 2 m i kładkę dla pieszych w ciągu chodnika. To wszystko udało się zrobić dzięki współpracy powiatu skarżyskiego i gminy Skarżysko Kościelne. Inwestycja przebiegała bez zastrzeżeń, sprawnie i terminowo. Jak zaznaczył starosta, po przebudowie ulicy Żeromskiego poprawił się zdecydowanie komfort jazdy kierowców, ale nie tylko to było ważne na etapie planowania remontu. Duże znaczenie dla mieszkańców Majkowa miało również wykonanie chodnika na całej długości ulicy. To pozwoliło na poprawę bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza uczniów, którzy codziennie przechodzą ulicą Żeromskiego do szkoły. Zwróciła na to uwagę dyrektor Szkoły Podstawowej Danuta Jasiewska dziękując, że pamiętano o tym przy projektowaniu inwestycji.

Uroczystość zakończyła się przecięciem wstęgi, którego dokonali starosta Michał Jędrys, wójt Zdzisław Woźniak, sołtys Majkowa Mieczysława Miernik oraz Grzegorz Adamus – prezes firmy Budromost. Ulica została poświęcona przez księdza Tadeusza Urbańczyka.

12011302-dsc_3374.jpg_1_640.jpg

12011301-dsc_3372.jpg_1_640.jpg

12011303-dsc_3376.jpg_1_640.jpg

12011304-dsc_3377.jpg_1_640.jpg

12011305-dsc_3381.jpg_1_640.jpg

12011306-dsc_3383.jpg_1_640.jpg

12011307-dsc_3388.jpg_1_640.jpg

12011308-dsc_3389.jpg_1_640.jpg

12011309-dsc_3391.jpg_1_640.jpg