Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej będą wykonywane badania rezonansem magnetycznym. Rada Powiatu Skarżyskiego wyraziła zgodę dyrektorowi szpitala na wydzierżawienie pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego.

Do tej pory pacjenci ze Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej na badania rezonansem magnetycznym wożeni byli do innych szpitali dysponujących odpowiednią aparaturą. Co roku szpital zlecał wykonanie ok. 400 badań rezonansem magnetycznym ponosząc przy tym olbrzymie koszty związane z transportem pacjentów. Teraz to się zmieni. Takie badania w najbliższym czasie będą wykonywane na miejscu w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej. Zgodnie z propozycją dyrektora placówki – Macieja Juszczyka – pracownia rezonansu magnetycznego mieścić się będzie w pomieszczeniach po Poradni Chirurgii Onkologicznej.

Propozycja dyrektora spotkała się już z akceptacją zarządu powiatu skarżyskiego, a na wczorajszej sesji zgodę na dzierżawę tych pomieszczeń wyrazili radni Rady Powiatu Skarżyskiego. Firma, która udostępni i zainstaluje rezonans magnetyczny zostanie wyłoniona w drodze przetargu. Dzięki takiemu rozwiązaniu szpital zaoszczędzi na transporcie pacjentów, którym zlecono rezonans. Możliwa będzie też skuteczniejsza i szybsza diagnostyka, a co za tym idzie podjęcie leczenia bez zbędnej zwłoki - informuje starosta Michał Jędrys.

Rezonans magnetyczny jest nowoczesną i jedną z najdokładniejszych metod obrazowania narządów i tkanek ludzkiego ciała. Za pomocą rezonansu uzyskuje się bardzo dobre obrazy układu mięśniowego i szkieletowego, zwłaszcza kręgosłupa i otaczających go przestrzeni. Pozwala na wczesną diagnostykę i zaplanowanie leczenia wielu chorób (w tym nowotworów), ponieważ obrazy uzyskane w trakcie badania dostarczają niezwykle precyzyjnych informacji o najmniejszych zmianach chorobowych zachodzących w organizmie człowieka.

 

Wkrótce w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej wykonywane będą badania rezonansem magnetycznym.
Rada Powiatu Skarżyskiego na wczorajszej sesji wyraziła zgodę
na dzierżawę pomieszczeń w szpitalu z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego

12022109-dsc_3948.jpg_1_640.jpg