Od 1 września w Skarżysku-Kamiennej rozpocznie działalność Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Decyzja o jego utworzeniu zapadła na ostatniej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego i jest szczególnie ważna dla nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Skarżysku-Kamiennej. Jako pracownicy nowego zespołu zachowają dotychczasowe miejsca pracy, co nie było do końca pewne w przypadku dalszego utrzymywania MOS-u, po tym jak weszły w życie nowe przepisy dotyczące kierowania i umieszczania nieletnich w ośrodkach socjoterapii.

Na miejsce Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Skarżysku-Kamiennej powstaje Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Taką decyzję wymusiły nowe przepisy w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z nimi do młodzieżowych ośrodków socjoterapii trafiać będą nieletni tylko i wyłącznie na wniosek rodzica (lub opiekuna prawnego) na podstawie orzeczenia o zastosowaniu kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Do tej pory o umieszczeniu dziecka w ośrodku socjoterapii decydowały sądy rodzinne. Po zmianie przepisów mogą one kierować nieletnich zagrożonych lub niedostosowanych społecznie wyłącznie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. I tu pojawiło się pytanie, co dalej w takiej sytuacji z młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii? Pojawiły się obawy, że przyjęte rozwiązania doprowadzą do utraty części podopiecznych, a w konsekwencji miejsca pracy stracą nauczyciele tam zatrudnieni. Przed takim problemem stanął również Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Skarżysku-Kamiennej.

Wyjściem z tej sytuacji była propozycja Zarządu Powiatu o utworzeniu Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Na ostatniej sesji radni zajęli się procedurą powołania takiego zespołu. Przyjęto uchwałę o utworzeniu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Skarżysku-Kamiennej, który połączony z obecnym Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii funkcjonować będzie jako Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.
Utworzenie zespołu to nie jedyne zmiany na mapie edukacyjnej w powiecie skarżyskim.

Na ostatniej sesji radni powiatu skarżyskiego opowiedzieli się także za założeniem i prowadzeniem przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem. Działać ono będzie również od 1 września przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. Będzie to pierwsze w powiecie skarżyskim przedszkole dla dzieci autystycznych, prowadzone przez placówkę z ogromnym doświadczeniem w opiece i wspomaganiu rozwoju dzieci z tym zaburzeniem. Jak mówi starosta Michał Jędrys utworzenie przedszkola umożliwi rozpoczęcie terapii i edukacji już we wczesnym dzieciństwie, co zwiększa szansę na złagodzenie objawów autyzmu wraz z dalszym rozwojem dzieci.

Na ostatniej sesji radni powiatu skarżyskiego opowiedzieli się za utworzeniem dwóch nowych placówek edukacyjnych

12042701-dsc_7260_2_640.jpg

12042702-dsc_7263_1_640.jpg

12042703-dsc_7264_1_640.jpg

12042704-dsc_7265_1_640.jpg

12042705-dsc_7266_1_640.jpg

12042706-dsc_7267_1_640.jpg

12042707-dsc_7269_1_640.jpg

12042708-dsc_7270_1_640.jpg

12042709-dsc_7273_1_640.jpg

12042710-dsc_7301_1_640.jpg

12042711-dsc_7302_1_640.jpg

12042712-dsc_7306_1_640.jpg

12042713-dsc_7307_1_640.jpg