Starosta Skarżyski Michał Jędrys 19 kwietnia uczestniczył w XX edycji etapu rejonowego Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, w którym brała udział młodzież ze szkół ponagimnazjalnych.

W Mistrzotwach wystartowało 6 zespołów ze szkół z terenu Powiatu skarżyskiego w składzie 5-osobowym każdy. Uczestnikami rywalizacji była młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej, II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych.

Uczestnicy Mistrzostw musieli zmierzyć się z testem wyboru, w którym zamieszczonych zostało 30 pytań z dziedziny: Ruchu Czerwonego Krzyża, prawa humanitarnego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Sprawdzane były także umiejętności praktyczne młodzieży z udzielania pierwszej pomocy.

Podczas dzisiejszego spotkania z uczestnikami Mistrzostw Starosta Skarżyski- Michał Jędrys wręczył laureatom nagrody i dyplomy, a także pogratulował wiedzy.

Pierwsze miejsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, drugie miejsce przypadło w udziale Zespołowi Szkół Transportowo Mechatronicznych, natomiast trzecie miejsce zajął zespół ze Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Trzy pierwsze nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, natomiast zakup pozostałych nagród finanował Odzdiał Rejonowy PCK.