Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu”, potwierdzający wprowadzenie najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Certyfikat przyznają wspólnie: Polskie Towarzystwo Badania Bólu (PTBB) oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich i Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

O uzyskanie certyfikatu może ubiegać się każdy szpital lub pojedynczy oddział w Polsce. Muszą one jednak spełnić określone warunki i wymagania. Jednym z nich jest m.in. obowiązek regularnego pomiaru bólu u pacjentów po operacji, a także poinformowanie pacjentów przed zabiegiem, jakiego bólu mogą się spodziewać po operacji i w jaki sposób będzie on uśmierzany. Konieczny jest także monitoring natężenia bólu. Ponadto cały personel zajmujący się pacjentami w okresie okołooperacyjnym, czyli anestezjolodzy, lekarze różnych specjalności oraz pielęgniarki, muszą ukończyć szkolenie z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego.

W Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej nowe procedury dotyczące łagodzenia i leczenia bólu pooperacyjnego opracował Dariusz Węgrzyn – dyrektor ds. medycznych i jednocześnie doświadczony anestezjolog. Ich wprowadzeniem zajęli się anestezjolodzy i lekarze kierujący oddziałami zabiegowymi w szpitalu. Umożliwiło to naszej lecznicy ubieganie się o certyfikat „Szpital bez bólu”. W tym tygodniu w Krakowie zebrała się specjalna komisja, która po rozmowie z lekarzami z Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej i weryfikacji złożonych dokumentów przyznała placówce certyfikat.

Starosta skarżyski Michał Jędrys na ręce dyrektora Dariusza Węgrzyna złożył już gratulacje dla lekarzy zaangażowanych w projekt i jednocześnie podkreślił, że uzyskanie certyfikatu "Szpital bez bólu" podnosi prestiż naszej lecznicy i świadczy o stałej trosce o jak najlepszą opiekę szpitalną nad pacjentem.

Według danych Polskiego Towarzystwa Badania Bólu w całej Polsce certyfikat „Szpital bez bólu” posiada 108 szpitali i 21 oddziałów.

12041828-dsc_6550_1_640.jpg