22 kwietnia o godzinie 17.00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej na zaproszenie Starosty Skarżyskiego - Michała Jędrysa przyjedzie m.in. dr Michael Heim- historyk i dziennikarz, który weźmie udział
w konferencji upamiętniającej osobę kapitana pilota Ryszarda Zygmuntowicza, tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej w 1942 r.

Spotkanie organizowane przez Starostwo Powiatowe i Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej jest kontynuacją „Happeningu historycznego” z dnia 30 marca.

Postać Skarżyszczanina Ryszarda Zygmuntowicza i jego losy są niezwykle ciekawe o czym świadczy fakt, iż wielu ludzi interesuje się tym wybitnym pilotem i okolicznościami akcji, podczas realizacji której zginął. Przytaczane na forach internetowych hipotezy i tocząca się na ten temat merytoryczna dyskusja zostanie tym razem przedstawiona na spotkaniu 22 kwietnia.