W dniu 01.03.2012 r. starosta skarżyski Michał Jędrys uczestniczył w przywitaniu uczestników II etapu XII edycji Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, która odbyła się w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Skarżysku-Kamiennej.

Olimpiada została zorganizowana przez Instytut Nowych Technologii oraz Konsulat Brytyjski w Łodzi. Do II etapu zakwalifikowanych zostało 60 uczniów z województwa świętokrzyskiego, którzy w pierwszej edycji uzyskali najlepsze wyniki. Z teren powiatu skarżyskiego w zmaganiach wzięło udział trzech uczniów, jeden reprezentatnt Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych oraz dwóch z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika.

Zwycięzca konkursu uzyska możliwość wyboru kierunku 5-letnich studiów magisterskich w niepublicznej uczelni wyższej. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy oraz listy referencyjne.