We wtorek, 26 kwietnia b.r., w auli Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej odbyły się XXVIII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Organizatorem zawodów był Odział Rejonowy PCK w Skarżysku-Kamiennej, a patronat nad zawodami objął Starosta Skarżyski.

Polski Czerwony Krzyż organizuje tego rodzaju sprawdzian umiejętności udzielenia pierwszej pomocy od ponad dwudziestu lat. Głównym celem organizowania tego rodzaju mistrzostw jest pogłębianie wiedzy z zakresu udzielania  pierwszej pomocy. W zmaganiach tych uczestniczą uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy tworzą pięcioosobowe zespoły ratownicze. Zadaniem zespołów było udzielenie pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych stacjach urazowych.

W tegorocznych zmaganiach uczestniczyła młodzież z pięciu szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu skarżyskiego: I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego, II Liceum Ogólnokształcącego im. A.  Mickiewicza, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych oraz Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych ze Skarżyska-Kamiennej. Wiedzę uczniów oceniała komisja w składzie: Emil Bąk, Jarosław Szczepanek i Arkadiusz Zuba - ratownicy medyczni ŚCRMiTS w Skarżysku-Kamiennej, Bożena Kraul i Jolanta Banach- pielęgniarki NZOZ „Medycyna szkolna”, Elżbieta Majsak- przewodnicząca RKR OR PCK,  Beata Czyżewska- członek Zarządu  OR PCK oraz  Barbara Lipnicka  - instruktor PCK. Sędziowie oceniali wiedzę uczniów zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Zespoły mogły otrzymać maksymalnie 77 punktów.

Najwięcej punktów uzyskała drużyna z Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych i zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce na podium przypadło Zespołowi Szkól Technicznych a trzecie – II Liceum Ogólnokształcącemu. Czwarte miejsce ex aequo  zajęło: I LO i Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych.

- Gratuluję młodzieży i opiekunom wspaniałych wyników. Umiejętności, które posiadacie mogą uratować życie, dlatego też są tak bardzo cenne. Życzę Wam byście nie musieli z nich korzystać. Pamiętajcie jednak, że jest to inwestycja na całe życie - powiedziała tuż po ogłoszeniu wyników Katarzyna Bilska, członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

Za zajęcie pierwszego miejsca szkoła otrzymała Puchar Starosty oraz nagrodę - plecak pierwszej pomocy. Puchar i nagrody zwycięskim drużynom wręczyła Katarzyna Bilska, członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego oraz Beata Wojciechowska, kierownik Referatu ds. Promocji. Ponadto wszystkie szkoły otrzymały apteczki szkolne i dyplomy, natomiast każdy uczestnik konkursu dostał apteczkę samochodową. Nagrody zostały współfinansowane w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2022 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

nagrody w konkursie PCK

Wręczanie nagród przez Katarzynę Bilską członka zarządu powiatu Skarżyskiego

zwycięska druzyna

Pamiątkowe zdjęcie drużyny uczestniczącej w zawodach

wręczenie nagród

Pamiątkowe zdjęcie drużyny uczestniczącej w zawodach

wręczenie nagród

Pamiątkowe zdjęcie drużyny uczestniczącej w zawodach

Pamiątkowe zdjęcie organizatorów i komisji oceniającej młodzież

foto. Zbigniew Świątek