Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 28 kwietnia 2022 roku o godz. 11.00 odbędzie się w trybie zdalnym XLIII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Przebieg sesji będzie można śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

Projekt porządku obrad przewiduje:

1.    Otwarcie Sesji.

2.    Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

5.    Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.

6.    Wolne wnioski i oświadczenia.

7.    Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim:

1)   sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w 2021 roku,

2)   sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej w 2021 roku,

3)   informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca oceny stanu sanitarnego powiatu skarżyskiego w 2021 roku,

4)   informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii z działalności placówki w 2021 roku.

8.    Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu na rzecz bezpieczeństwa obywateli” za 2021 rok.

9.    Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

przewodniczący rady Jacek Jeżyk prowadzi obrady sesji zdalnej