W najbliższych dniach rozpocznie się kolejna inwestycja na drogach powiatu skarżyskiego. Tym razem przebudowany zostanie blisko kilometrowy odcinek drogi w gminie Skarżysko Kościelne w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku do km 4+280,00 do km 5+255,00-0 długości 975,00m”. Umowa z wykonawcą firmą BUDROMOST-Starachowice Sp. z o.o. z Wąchocka została podpisana 14 kwietnia w obecności przedstawicieli Zarządu Powiatu Skarżyskiego, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Wójta gminy Skarżysko Kościelne. Realizacja inwestycji o wartości ponad 1,6 mln zł potrwa do października tego roku.

Przebudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim to kolejna inwestycja, na którą samorząd powiatu skarżyskiego pozyskał środki zewnętrze oraz realizowana przy współudziale finansowym gminy Skarżysko Kościelne.

- Przebudowa blisko kilometrowego odcinka drogi w Kierzu Niedźwiedzim będzie kosztować ponad 1,6 mln zł. Dużym plusem jest to, że pozyskaliśmy na realizację tej istotnej dla mieszkańców Kierza inwestycji pieniądze z programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” w wysokości ponad 636 tys. zł. W budżecie powiatu mamy na ten cel zabezpieczone ponad 800 tys. zł. Po raz kolejny udowadniamy także istotną rolę owocnej współpracy. Wójt gminy Skarżysko Kościelne zadeklarował bowiem, że gmina będzie partycypowała w kosztach tej inwestycji kwotą 200 tys. zł. Mamy także wstępną deklarację finansową ze strony Lasów Państwowych – informuje starosta Artur Berus, który podkreśla, że przy dobrej współpracy łatwiej jest realizować oczekiwania mieszkańców.

W ramach inwestycji jezdnia zyska nową nawierzchnię na szer. 6 m, wykonane zostaną po jej obu stronach pobocza o szer. 1 m oraz zjazdy na posesję. Ponadto przeprowadzone zostanie odwodnienie powierzchniowe do obustronnych rowów, a także wykonany będzie kanał technologiczny oraz oznakowanie pionowe.

Wartość całego zadania wynosi 1 652 561,00 zł

Wykonawca firma BUDROMOST-Starachowice Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku na wykonanie zadania, zgodnie z podpisaną umową, ma czas do 3 października tego roku.    

W podpisaniu umowy uczestniczyli – przedstawiciele Zarządu Powiatu Skarżyskiego - starosta Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska, członek Tadeusz Bałchanowki, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych – dyrektor Marek Czyż i główna księgowa Beata Czerczak, wójt gminy Skarżysko Kościelne Jacek Bryzik oraz przedstawiciele wykonawcy firmy BUDROMOST-Starachowice Sp. z o.o. -  zastępca prezesa zarządu Grzegorz Adamus i Dominik Podsiadło dyrektor ds. wykonawstwa.

Obecny stan drogi powiatowej nr 34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi

                               DSC08266DSC08286DSC08292DSC08316DSC08331DSC08345DSC08357DSC08375