Powiat skarżyski wynajmie w trybie przetargowym lokal użytkowy o powierzchni 18,00 m2, który może zostać wykorzystany na działalność biurowo-usługową. Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2022 r..

Lokal przeznaczony do wynajęcia znajduje się w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej (na trzecim piętrze pod numerem 305). Biurowiec ten położony jest w centrum Skarżyska-Kamiennej i sąsiaduje bezpośrednio ze starostwem powiatowym, biblioteką pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Szkołą Podstawową nr 1, Zespołem Szkół Ekonomicznych i Państwową Szkołą Muzyczną. Można do niego dojechać bezpośrednio własnym transportem jak i komunikacją zbiorową.

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ustalił cenę wywoławczą czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej na kwotę w wysokości 19 zł + 23% VAT. Oprócz czynszu najemca ponosić będzie opłaty związane z utrzymaniem budynku w wysokości 4,54 zł/m2 +  23% VAT

Przetarg ustny nieograniczony na najem tego lokalu odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00 w sali 102 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego 20. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Umowa na najem lokalu może zostać zawarta na okres do trzech lat.

Warunki przystąpienia do przetargu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej pod linkiem http://powiat.skarzyski.lo.pl/index.php?bip_id=8874&cid=719

Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, tel.: (41) 39 53 094, (41) 39 53 019.

biurowiec przy Pl. Floriańskim w Skarżysku