Prawie 1 mln złotych będzie kosztować budowa chodnika w Mostkach. Inwestycja zostanie wykonana w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49”. W czwartek 14 kwietnia w siedzibie starostwa powiatowego przedstawiciele zarządu powiatu skarżyskiego – starosta Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska, członek Tadeusz Bałchanowki oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych – dyrektor Marek Czyż i główna księgowa Beata Czerczak podpisali umowę z wykonawcą - Zakładem Usług Budowlanych „LIS-TEL” Lisak Zbigniew z Szydłowca. Mieszkańcy Mostek nowy chodnik będą mieli jeszcze w tym roku.

- Powiat skarżyski spełnił kolejne zobowiązanie, tym razem dane mieszkańcom sołectwa Mostki, którzy od lat zabiegali o poprawę bezpieczeństwa przy drodze powiatowej. Mostki ze względu na swoje walory rekreacyjne są miejscem intensywnie uczęszczanym nie tylko przez mieszkańców sołectwa ale także przez mieszkańców i turystów całego regionu, którzy chętnie korzystają z uroków tutejszego zalewu. Powstanie chodnika niewątpliwie więc poprawi bezpieczeństwo tego miejsca, a tym samym bezpieczeństwo pieszych – zaznacza starosta Artur Berus.

Długości budowanego odcinka to 812,06 mb. W ramach inwestycji wybudowany zostanie po prawej stronie drogi powiatowej nr 0578T na trasie Suchedniów-Parszów chodnik dla pieszych o szer. 2,00 m przy jezdni i 1,50 m poza rowem. Ponadto wybudowana będzie zatoka autobusowa, przebudowane zostaną zjazdy oraz odwodnienie na całej długości inwestycji.

Koszt realizacji inwestycji, który wynosi 970 278,49 zł zostanie pokryty z budżetu powiatu skarżyskiego.

Wykonawca na teren inwestycji wejdzie w maju br. – informuje Zbigniew Lisak właściciel Zakładu Usług Budowlanych „LIS-TEL” w Szydłowcu.

Termin zakończenia wykonania inwestycji zgodnie z umową to 6 miesięcy od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy – mówi dyrektor ZDP Marek Czyż.

Podpisanie umowy z wykonawcą (od prawej: wicestarosta Anna Leżańska, wykonawca inwestycji Zbigniew Lisak, starosta Artur Berus, główna księgowa ZDP Beata Czerczak, dyrektor ZDP Marek Czyż, członek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski)                    teren planowanej inwestycjiteren planowanej inwestycjiMostki - teren planowanej inwestycjiMostki - teren planowanej inwestycjiMostki - teren planowanej inwestycji