Na terenie powiatu skarżyskiego ruszyła kwalifikacja wojskowa 2022. W tym roku Powiatowa Komisja Lekarska przebada ponad 400 młodych mieszkańców powiatu, w tym 296 osób z rocznika podstawowego. We wtorek 5 kwietnia z członkami Powiatowej Komisji Lekarskiej spotkali się przedstawiciele władz samorządu powiatowego starosta Artur Berus i sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz. Tegoroczna kwalifikacja potrwa do 22 kwietnia.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18. rok życia. Jak podkreśla starosta Artur Berus w okresie od 4 do 22 kwietnia przed Powiatową Komisję Lekarską powinno się stawić ponad 400 młodych osób ze wszystkich gmin powiatu. Jest to porównywalna liczba jak w latach poprzednich.

W tym roku do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Skarżysku-Kamiennej wezwano:

  • 296 mężczyzn urodzonych w 2003 r.,
  • 114 mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • 3 kobiety urodzone w latach 1998-2003, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a które w roku akademickim 2021/2022 kończą studia wyższe w uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się w trybie ochotniczym.

Powiatowa Komisja Lekarska w Skarżysku-Kamiennej, zlokalizowana jest w budynku starostwa powiatowego przy ul. Konarskiego 20 i przeznaczona jest dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miasta Skarżysko-Kamienna, z terenu miasta i gminy Suchedniów oraz z terenu gmin: Bliżyn, Łączna i Skarżysko Kościelne.

spotkanie przedstawicieli powiatu z członkami powiatowej komisji lekarskiejkwalifikacja wojskowa zdjęcie starosty z poborowymi i członkiem komisjikwalifikacja wojskowa 2022