Powiat skarżyski pozyskał z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych pond 544 tys. zł na opłacenie pomocy asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. Dzięki pozyskanym środkom z pomocy asystentów w 2022 r. będzie mogło skorzystać 18 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to program ministerialny, w ramach którego osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, posiadające ograniczenia w poruszaniu się lub komunikowaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnych usług asystenta. Powiat skarżyski już po raz kolejny pozyskał dofinansowanie na jego realizację.

- To dobra wiadomość, którą otrzymaliśmy z początkiem nowego roku. Już wiemy, że wniosek złożony przez nasz powiat został zakwalifikowany do wsparcia finansowego i w tym roku otrzymamy pełną kwotę, o którą zabiegaliśmy. Pieniądze z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 544 tys. 680 zł dostaniemy po podpisaniu umowy z Wojewodą Świętokrzyskim. Ma to nastąpić w lutym – mówi starosta Artur Berus.

W programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” uczestniczymy po raz trzeci. W roku 2022 z tej formy wsparcia będzie mogło skorzystać w sumie 18 osób niepełnosprawnych, które wymagają pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym – informuje wicestarosta Anna Leżańska.

Zgodnie z zapotrzebowaniem w powiecie skarżyskim pomoc asystenta trafi do 15 uczestników programu z orzeczeniem znacznym, do dwóch osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do jednego dziecka niepełnosprawnego. Są to osoby z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz wymagające stałego współudziału na co dzień w procesie leczenia, rehabilitacji, pielęgnacji i w przypadku dziecka edukacji.

Rolą asystenta będzie pomoc niepełnosprawnemu podopiecznemu w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez niego miejsca, w załatwianiu spraw urzędowych, w korzystaniu z dóbr kultury czy pomoc dziecku ze specjalnymi potrzebami w odrabianiu lekcji, kontaktach z rówieśnikami poprzez wyjścia na spacer, plac zabaw, dotarcie do szkoły oraz powrót z niej.

Wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach tegorocznej edycji programu będzie finansowane do końca 2022 r..  

logo programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - asystent osoby niepełnosprawnej