Zakończył się II etap inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 0578T Gózd – Psary – Bodzentyn w gminie Łączna”. W środę 29 grudnia obył się oficjalny odbiór wyremontowanego odcinka drogi. Inwestycja sfinansowana została przez Powiat Skarżyski w kwocie 916479,74 zł oraz Nadleśnictwo Zagnańsk, które przekazało 150000,00 zł.

Prace drogowe wykonało kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart”. Roboty rozpoczęły się 17 listopada 2021r., a zakończyły 20 grudnia 2021r. W tym czasie na odcinku 1370 m drogi ułożono nowe warstwy bitumiczne, wykonano i utwardzono pobocza, zjazdy oraz wymieniono przepusty pod drogą i pod zjazdami.

- Drugi etap inwestycji na drodze powiatowej Gózd – Psary – Bodzentyn udało się sprawnie zrealizować i zakończyć przed pierwszymi opadami śniegu, za co bardzo dziękuję wykonawcy – mówi Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż. – Odbiory techniczne zostały przeprowadzone jeszcze przed Świętami. Cieszy to, że mogliśmy poprawić stan nawierzchni tej drogi, która od pewnego już czasu była mocno wyeksploatowana – przyznaje Dyrektor ZDP.

Podczas spotkania, które w środę 29 grudnia odbyło się przy wyremontowanej drodze powiatowej, obecni byli m.in.: Wicestarosta Anna Leżańska, Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Bałchanowski, Radny Rady Powiatu Jerzy Żmijewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk Marek Miazga,  prezes firmy „Fart” Mirosław Szczukiewicz, Wójt Gminy Łączna Romuald Kowaliński, radni Rady Gminy Łączna Dariusz Mędak i Mirosław Nyga.

- Jest to drugi fragment tej drogi powiatowej, który został wyremontowany, znacząco poprawiając bezpieczeństwo. Pozostał jeszcze odcinek, który chcielibyśmy, aby w 2022 roku także był  zmodernizowany i wierzę, że jeżeli tylko pozwolą na to środki finansowe, to zadbamy, aby stan tej drogi kompleksowo został poprawiony – przyznała Wicestarosta Anna Leżańska. – Pragnę gorąco podziękować wykonawcy firmie „Fart” za sprawną realizację tej inwestycji, Nadleśnictwu Zagnańsk za udzielone wsparcie finansowe, Radnym Rady Powiatu, za wyrażenie zgody na zrealizowanie tej inwestycji oraz Zarządowi Dróg Powiatowych za przygotowanie i przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego – mówiła Wicestarosta.

Uczestnicy oficjalnego odbioru drogi powiatowej. Na zdjęciu między innymi Wicestarosta Anna Leżańska. Przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu oraz Nadleśnictwa Zagdańsk i firmy wykonującej roboty drogowe.