W dniu 28 stycznia 2021 roku Janusz Sermanowicz Prezes Koła  Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość WiN otrzymał awans na stopień pułkownika. Decyzję o mianowaniu ppłk Janusza Sermanowicza pseudonim „Dyzma” na stopień pułkownika wręczył płk Jarosław Molisak – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach w domu rodzinnym w obecności zięcia Sławomira i córki Magdaleny Grzmil oraz Sławomira Ciuka Prezesa Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK w Skarżysku-Kamiennej..

- Z okazji awansu na kolejny stopień wojskowy, w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego, składamy Panu wyrazy szacunku i uznania za dotychczasowe dokonania na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej oraz płynące prosto z serca życzenia zdrowia, aby zawsze dopisywało i wielu lat życia, wypełnionego radością – życzy Artur Berus Starosta Skarżyski.

Resized 20211228 113651

Pulkownik Junusz Sermanowicz

Decyzja o awansie

Pamiątkowe zdjęcie z rodzina