Radni Rady Powiatu Skarżyskiego podczas XXXIX sesji, która odbyła się w sposób zdalny 27 grudnia   jednogłośnie uchwalili budżet powiatu skarżyskiego na 2022 r.. Radni zgodnie uznali, że nie jest to „budżet marzeń” lecz budżet odzwierciedlający rzeczywiste możliwości finansowe samorządu. W przyszłorocznym budżecie na zadania inwestycyjne zaplanowano ponad 33 mln zł. 

W przyjętym budżecie powiatu skarżyskiego na rok 2022 dochody ogółem wynoszą ponad 136,6 mln zł. Aż 91,89% z nich to subwencja ogólna (50,08%), środki unijne (17,16%), dotacje z budżetu państwa i od innych jednostek (12,82%) oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (11,82%).  Wydatki natomiast kształtują się na poziomie ponad 144,9 mln zł, z czego największą grupę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki inwestycyjne, na które powiat przeznaczył kwotę ponad 33 mln 362 tys. 428,04 zł. Wśród inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2022 r. są:

 • budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej – 25 247 334,83 zł;
 • przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 – 186 116 zł;
 • budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej – 700 000 zł;
 • rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej – 100 000 zł;
 • budowa i przebudowa 11 przejść dla pieszych – 4 112 957 zł. Planowane zadania do realizacji to:
  • Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Sorbin w gminie Bliżyn 
  • Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Żeromskiego w Majkowie w gminie Skarżysko Kościelne 
  • Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Grzybowa Góra ul. Świętokrzyska w gminie Skarżysko Kościelne 
  • Przebudowa przejścia dla pieszych ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej 
  • Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych w miejscowości Nowy Odrowqżek w gminie Bliżyn 
  • Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Bugaj w Suchedniowie 
  • Przebudowa przejść dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania pionowego na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej 
  • Przebudowa przejść dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania pionowego na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Krasińskiego w Skarżysku-Kamiennej 
  • Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania pionowego al. Piłsudskiego (przy Biedronce) w Skarżysku-Kamiennej 
  • Przebudowa przejścia dla pieszych ul. E. Peck w Suchedniowie 
  • Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Sportowa w Skarżysku-Kamiennej 
 • przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49 – 600 000 zł;
 • wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku Podzagnańszcze – Zagórze Gmina Łączna” – 118 000 zł;
 • wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul. Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0556T wraz z przebudową obiektu mostowego” – 200 000 zł;
 • wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 65 000 zł;
 • wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne” – 156 380 zł;
 • wykonanie dokumentacji projektowej zadania Budowa mostu przez rzekę Kamienna wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0444T w miejscowości Wojtyniów wraz z robotami rozbiórkowymi – 50 000 zł;
 • przebudowa drogi powiatowej nr 0446T w miejscowości Odrowążek polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem – 200 000 zł;
 • przebudowa drogi powiatowej nr 0553T ul. Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem – 100 000 zł;
 • przebudowa drogi powiatowej nr 0588T Podlesie-Psary-Wzdół Rządowy-Łączna na odcinku od starej trasy nr 7 do tunelu kolejowego wraz z rondem krzyżującym się z drogą 0590T Łączna-Podłazie – 100 000 zł;
 • termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy” – 279 150 zł;
 • e-geodezja – 622 490,21 zł;
 • modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych i Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 200 000 zł;
 • zakup ciągnika wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych – 300 000 zł;
 • zakup serwera dla Starostwa Powiatowego – 25 000 zł.

Budżet powiatu skarżyskiego na rok 2022 został przyjęty jednogłośnie.

Po głosowaniu w imieniu zarządu, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu i pracowników starostwa starosta Artur Berus podziękował radnym za merytoryczną dyskusję oraz za duży kredyt zaufania.

przewodniczący i wiceprzewodnicząca rady podczas obrad przewodniczący rady Jacek Jeżyk wiceprzewodnicząca Bożena Bętkowskazarząd i radni podczas sesjistarosta Artur Berusstarosta i wicestarosta radni podczas obradradni obradują na sesjiradni obradują na sesjiczłonek zarządu powiatu Katarzyna Bilska