Zakończyły się prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna. Oficjalne oddanie drogi do użytku, w którym uczestniczyli samorządowcy powiatu skarżyskiego i gminy Łączna oraz przedstawiciele wykonawcy firmy „Budromost-Starachowice Sp. z o.o.”, odbyło się 23 grudnia. Inwestycja kosztowała ponad 1,7 mln zł.

Przebudowa drogi na odcinku o długości prawie 650 m.b. kosztowała powiat 1 715 550,30 zł. W kosztach tej inwestycji obok samorządu powiatu skarżyskiego partycypowała także gmina Łączna, która na ten cel przekazała z własnego budżetu kwotę 430 tys. zł. Połowę wartości kosztów przebudowy pokryte zostało z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, z którego powiat pozyskał na ten cel ponad 842 tys. zł.

- Jestem szczęśliwy, że po wielu latach udało nam się wspólnie z gminą Łączna w ramach dobrej współpracy wyremontować kompleksowo ten bardzo trudny odcinek drogi powiatowej w miejscowości Występa. Możemy powiedzieć, że nie tylko polepszyliśmy mieszkańcom możliwości dojazdów do swoich posesji oraz ościennych miejscowości, ale przede wszystkim poprawiliśmy na tej drodze bezpieczeństwo - podkreślił starosta Artur Berus, podczas oficjalnego oddania do użytku nowo przebudowanego kolejnego odcinka drogi w Występie. - To nie jedyna inwestycja drogowa, którą oddajemy w gminie Łączna. Za kilka dni będziemy odbierać kolejną, a jeszcze wiele przed nami – dodał starosta.    

W ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna - etap II" poszerzono jezdnię, wykonano i utwardzono pobocza po obu stronach drogi oraz wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. Ponadto na przebudowanym odcinku wykonano z kostki brukowej zjazdy na posesję, odwodnienie, wybudowano kanał technologiczny oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

- Ja również razem z mieszkańcami cieszę z tej się drogi. Będzie ona służyła nie tylko mieszkańcom gminy Łączna, ponieważ w dużej mierze  także korzystają z niej także mieszkańcy Zagnańska, Belna i Bodzentyna – mówił wójt gminy Łączna Romuald Kowaliński dziękując wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej powstania.     

Przebudowę II etapu drogi w Występie wykonała firma „Budromost-Starachowice Sp. z o.o.” z Wąchocka. Zastępca prezesa firmy Grzegorz Adamus podziękował samorządom za współpracę, mieszkańców przeprosił za niedogodności podczas realizacji inwestycji a podróżującym nową drogą życzył bezpiecznego użytkowania tej drogi.   

Drogę w Występie do użytku oddano symbolicznym przecięciem wstęgi.

Samorząd powiatu skarżyskiego reprezentowali - starosta Artur Berus, członek zarządu Tadeusz Bałchanowski, radni Barbara Kocia i Zbigniew Miernik oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż.   

starosta skarżyski i wójt gminy Łączna podczas oddania drogi uczestnicy oddania drogi - przedstawiciele powiatusymboliczne przecięcie wstęgidroga w Występie droga w Występie droga w Występie