Druga edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych była m.in. tematem obrad ostatniego w tym roku Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. Posiedzenie odbyło się w piątek, 17 grudnia w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Powiat skarżyski podczas konwentu reprezentowała wicestarosta Anna Leżańska.   

Najprawdopodobniej jeszcze przed końcem tego roku ma ruszyć nabór w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych poinformowali uczestników Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem programu. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Podczas konwentu samorządowcy zapoznali się z prezentacją, w której Piotr Olszówka, dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych podsumował pierwszą edycją naboru. Następnie omówił drogę samorządu od otrzymania promesy wstępnej aż do zakończenia inwestycji i jej odbioru oraz przedstawił założenia i wytyczne Polskiego Ładu do kolejnej edycji.

W programie obrad znalazł się także punkt dotyczący utrzymania wałów przeciwpowodziowych w województwie świętokrzyskim, który przybliżył uczestnikom konwentu Cezary Majcherski, dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach.

Samorządowcy pożegnali także starostę starachowickiego Piotra Babickiego, który zrezygnował z funkcji starosty oraz podziękowali mu za dotychczasową współpracę.   

posiedzenie Konwentu Powiatów województwa Świętokrzyskiego wicestarosta Anna Leżańska uczestnikiem konwentu posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego starostwie z województwa dziękują staroście srtarachowickiemu za współpracę

Fot. Powiat kielecki