Dwanaścioro uczniów ze szkół średnich powiatu skarżyskiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w środę, 15 grudnia w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Znakomitych wyników pogratulowała najlepszym uczniom członek zarządu powiatu skarżyskiego Katarzyna Bilska. Obok gratulacji dla Stypendystów znalazły się również podziękowania dla dyrektorów poszczególnych szkół, nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów młodych ludzi.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczyły wyróżnionym uczniom szkół średnich członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska i naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Renata Pacek.

- Gratuluję młodzieży tego stypendium, tego że doceniliście możliwość nauki. Życzę Wam abyście rozwijali się w tych kierunkach, które są dla Was najważniejsze, po to aby Wasza droga zawodowa była drogą sukcesu, a przede wszystkim satysfakcji – mówiła Katarzyna Bilska gratulując osiągnięć dzieci ich rodzicom i opiekunom, a także dyrekcji i nauczycielom wyróżnionych uczniów.       

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach średnich powiatu skarżyskiego otrzymali:

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

1. Drabik Mateusz

2. Kowacz Błażej

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

1. Ćwierz Karolina

2. Lisowska Karolina

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

1. Kręcisz Karolina

2. Wilczek Julia

Zespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej

1. Minda Karolina

2. Ziętek Kacper

Zespól Szkół Transportowo-Mechatronicznych

1. Rokicka Kinga

2. Rokicki Daniel

Zespól Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego

1. Rosiński Kacper

2. Nowak Wiktoria Dominika

uroczystość wręczenia stypendiówwręczenie dyplomów stypendialnych wręczenie dyplomów stypendialnych uczniom wręczenie dyplomów stypendialnych uczniom wręczenie dyplomów stypendialnych uczniom wręczenie dyplomów stypendialnych uczniom wręczenie dyplomów stypendialnych uczniom stypendyści