Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia istnienia. W sobotę, 11 grudnia w siedzibie szkoły przy ul. Legionów 124 odbyły się uroczystości jubileuszowe połączone z rozdaniem indeksów słuchaczom I roku kierunku pracownik socjalny. W uroczystościach m.in. wzięli udział przedstawiciele zarządu i rady powiatu skarżyskiego – członek zarządu Katarzyna Bilska , wiceprzewodnicząca rady Bożena Bętkowska oraz radna Renata Bilska.   

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Skarżyskiego list gratulacyjny na ręce dyrektor CKZiU Danuty Latos przekazała członek zarządu Katarzyna Bilska życząc realizacji przyjętych planów i zamierzeń, wielu nowych inicjatyw oraz aby Szkoła w zakresie kształcenia pracowników służb społecznych nadal kojarzyła się z wysoką jakością nauczania, a jej absolwenci byli poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy. Następnie podkreślając ogromną rolę grona pedagogicznego w procesie kształcenia życzyła słuchaczom pierwszego roku, aby podejmując w przyszłości pracę mieli poczucie, że jest ona ważna, istotna i zauważalna.

Jubileusz był także okazją do przypomnienia historii szkoły i jej patrona oraz wręczenia indeksów słuchaczom pierwszego roku.

Ponadto zaproszeni goście oraz słuchacze i grono pedagogiczne wysłuchali wykładu dr n. hum. Małgorzaty Porąbaniec.  

Obecnie w CKZiU w Skarżysku-Kamiennej funkcjonuje Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych kształcąc w kierunkach o profilu medycznym i społecznym. Ponadto szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Dyrektor CKZiU wita gościzaproszeni goście i słuchaczezaproszeni goście i słuchacze członek zarządu Katarzyna Bilska odczytuje list gratulacyjny od władz samorządowych  członek zarządu Katarzyna Bilska odczytuje list gratulacyjny od władz samorządowych  członek zarządu Katarzyna Bilska odczytuje list gratulacyjny od władz samorządowych  członek zarządu Katarzyna Bilska przekazuje dyrektor CKZiU list gratulacyjny od władz samorządowych  uczestnicy jubileuszuślubowanie słuchaczy pierwszego rokuwręczenie indeksów wręczenie indeksów wykład