Powiat skarżyski w dwóch najbliższych latach planuje wybudować cztery ronda na skrzyżowaniach dróg w Skarżysku-Kamiennej. Ronda nie tylko usprawnią ruch w mieście ale jednocześnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pieszych mieszkańców miasta jak i uczestników ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych to jeden z głównych priorytetów władz powiatu skarżyskiego obecnej kadencji mówi starosta Artur Berus.

Samorząd powiatu skarżyskiego do 2023 r. w ramach inwestycji na drogach powiatowych w mieście Skarżysko-Kamienna zaplanował budowę m.in. czterech rond. Ronda powstaną na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Sokolej, przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ul. 1-go Maja, na skrzyżowaniu ulicy Łyżwy z 1-go Maja oraz rondo turbinowe w ramach rozbudowy układu komunikacyjnego miasta.

- Bezpieczne skrzyżowania, coraz lepszy stan dróg powiatowych to priorytety, którymi kieruje się nasz samorząd przy planowaniu inwestycji. Nasi mieszkańcy muszą być bezpieczni. Ronda to mniej kolizyjne skrzyżowania dlatego warto w nie inwestować – mówi starosta Artur Berus podkreślając, że powiat skarżyski angażując, na realizację inwestycji na drogach powiatowych, środki budżetowe także pozyskuje dodatkowe środki zewnętrzne.

Rondo na skrzyżowaniu ulicy Łyżwy z ul. 1-go Maja wybudowane zostanie w ramach realizacji zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamienne wraz z budową chodnika ze zjazdami i odwodnieniem. Inwestycja o wartości blisko 4 mln zł, na którą powiat pozyskał 50% dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpocznie się już w przyszłym roku. Zadanie bowiemm znalazło się na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD w 2022 r., podobnie jak przebudowa drogi powiatowej Sadek – Kierz Niedźwiedzi. 

Kolejne równie ważne rondo dla mieszkańców miasta realizowane będzie w ramach zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulic Niepodległości i Sokolej wraz z obsługą komunikacyjną dwora PKP w Skarżysku-Kamiennej w formie ruchu okrężnego”. Zadanie o wartości 1 mln 400 tys. zł już jest przygotowane pod względem formalnym do realizacji.

Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej do końca bieżącego roku zostanie także przygotowany projekt na wykonanie ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ul. 1-go Maja. Koszt takiego projektu to 61 tys. zł. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Ten etap planuje się wykonać w pierwszym kwartale 2022 r. planuje się natomiast uzyskać pozwolenie na budowę. Wartość tej inwestycji szacowana jest na kwotę 1 mln 400 tys. zł – informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.

Przypominamy także, że trwa rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Skarżyska-Kamiennej, która obejmuje budowę nowego wiaduktu nad torami kolejowymi wraz z rozbudową Al. Piłsudskiego na odcinku od  Al. Tysiąclecia PP do rejonu ul. Towarowej wraz ze skrzyżowaniami. W ramach tej inwestycji przy obecnym skrzyżowaniu z Al. Niepodległości wybudowane zostanie rondo turbinowe. Inwestycję prowadzi powiat skarżyski.

Będzie także bezpiecznie na dwóch skrzyżowaniach.  

- Dziś otrzymaliśmy także informację ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, że na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w ramach RFRD dotyczącej naboru w roku 2021 znalazły się także do przebudowy dwa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach w Skarżysku-Kamiennej. Są to skrzyżowanie al. Piłsudskiego i ul. Krasińskiego oraz skrzyżowanie al. Piłsudskiego i ul. Norwida. Przebudowa tych przejść będzie polegać na wymianie sygnalizacji świetlnej i oznakowania poziomego – informuje starosta Artur Berus.     

Projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Łyżwy i ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej

1 2 Lyzwy zagospodarowanie MDCP el page 0001 2

Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Sokola w Skarżysku-Kamiennej

2021 02 09 Sokola projekt rondo bez prawoskretu 32 Zagospodarowanie OST page 0001

Projekt zagospodarowania terenu budowy ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej

Towarowa Rondo S ko 2021 1 page 0001 copy copy copy

Wizualizacja ronda turbinowego przy obecnym skrzyżowaniu z Al. Niepodległości

rondo turbinowe wizualizacja