W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” powiat skarżyski otrzymał w 2021 roku środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo, z przeznaczeniem dla: II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej oraz dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.

Dzięki wyposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje interesujące młodych ludzi, zwiększy się liczba wypożyczeń książek z bibliotek szkolnych, podniesione zostaną kompetencje dzieci i młodzieży oraz nauczycieli związane z edukacją czytelniczą i medialną. Zakupy elementów wyposażenia do bibliotek wpłyną natomiast na zmianę postrzegania wizerunku biblioteki, a finansowe wsparcie akcji promujących czytelnictwo przyczyni się do uatrakcyjnia działań szkoły i zachęci uczniów do aktywności.

Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez powiat wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Plakat promujący projekt.