DPS 2021 DOBRW copy

21 listopada 

Z okazji

Dnia Pracownika Socjalnego

w imieniu Samorządu Powiatu Skarżyskiego

wszystkim pracownikom socjalnym

składamy

serdeczne życzenia i wyrazy uznania

za wysiłek i zaangażowanie

w wypełnianiu ważnej roli społecznej

na rzecz drugiego człowieka.

Życzymy wielu sukcesów

w życiu osobistym i zawodowym.

Niech podejmowany przez Państwa

trud będzie źródłem satysfakcji

i uznania społecznego.

 

Starosta Skarżyski                                                                        

Artur Berus    

 

Przewodniczący Rady

Powiatu Skarżyskiego

Jacek Jeżyk