Politechnika Świętokrzyska po raz kolejny uhonorowała szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa świętokrzyskiego, których największa liczba absolwentów zasiliła szeregi studentów tej uczelni w roku szkolnym 2020/2021. Uroczystość odbyła się w dniu 17.11.2021r. w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach .Wśród nagrodzonych znalazło się I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku – Kamiennej.

Z rąk  Rektora uczelni  Pana Zbigniewa Koruby nagrodę w postaci symbolicznej lampy oraz dyplom gratulacyjny za owocną oraz aktywną współpracę odebrała zastępca dyrektora I LO  Jolanta Bury. Jak stwierdziła Martyna Maćkowiak dyrektor I LO „. Pokładamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy nadal mogli kontynuować nad wyraz rozwijającą się współpracę między Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, a I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku – Kamiennej".

W spotkaniu uczestniczyli Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty, dyrektorzy nagrodzonych szkól oraz przedstawiciele organów prowadzących.

Zarząd Powiatu Skarżyskiego reprezentowała  Katarzyna Bilska, członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

Martna copy